EP-leden willen dat bankrekeningen van burgers gevrijwaard blijven van illegale inbreuk door Amerikaanse veiligheidsdienst ©BELGA/AFP/T.Coex 

Het EP wil dat het programma voor het traceren van geldstromen voor terroristische doeleinden (TFTP-overeenkomst) wordt opgeschort. Dit naar aanleiding van het vermeende aftappen van bankgegevens van EU-burgers bij het Belgische bedrijf SWFT door de Amerikaanse NSA. Dit staat in een niet-bindende resolutie die het EP woensdag heeft aangenomen.

De resolutie werd ingediend door de politieke groepen S&D, ALDE en Groenen/EFA en werd aangenomen met een meerderheid van 280 stemmen voor, 254 tegen en 30 onthoudingen.


Onderzoek Europol

EP-leden betreuren het dat geen enkele lidstaat een onderzoek is begonnen naar de aantijgingen en dringen er bij de EU landen op aan om een onderzoek van het Cybercrime Centre van Europol te autoriseren. De resolutie roept ook op tot een "compleet technisch onderzoek ter plaatse" naar de aantijgingen dat Amerikaanse autoriteiten ongeautoriseerde toegang en mogelijke "achteringangen" hadden tot de servers van SWIFT.


De tekst voegt hieraan toe dat ook het onderzoek naar toezicht op Europese burgers, uitgevoerd door de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, zich verder moet richten op de aantijgingen.


Bescherming van gevoelige gegevens moet beter

Het Parlement benadrukt dat elke overeenkomst over het delen van gegevens met de VS gebaseerd moet zijn op een sluitend juridisch databeschermingsraamwerk. Hierin moeten zaken als gegevensminimalisatie, doorgifte, toegang, correctie, schrapping en schadeloosstelling worden geregeld.


Achtergrond


De TFTP-overeenkomst tussen de VS en de EU over het traceren van terrorismefinanciering werd van kracht in augustus 2010. Berichten in de pers beweren dat de Amerikaanse geheimendienst (NSA) bankgegevens van EU burgers heeft afgetapt die in beheer waren bij het Belgische bedrijf SWIFT. De toegang hiertoe door Amerikaanse autoriteiten is strikt vastgelegd in de TFTP-overeenkomst. Als een bewijs van mogelijke misstanden wordt geleverd, toont dit aan dat er sprake is van een duidelijke schending van de overeenkomst.


Procedure: Niet-bindende resolutie