Deel deze pagina: 

De EP gebouwen in Brussel (links) en Straatsburg (rechts). ©EP 

Het Europees Parlement moet het recht hebben om zelf te bepalen waar en wanneer het bijeenkomt. Dat staat in een resolutie die op woensdag is aangenomen. Parlementariërs willen een verdragswijziging zodat niet de lidstaten met voorbehoud van veto, maar het Parlement zelf zijn locatie en interne organisatie kan bepalen. “Het Europees Parlement zou efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker zijn als het op één plek gevestigd is”, zo stelt de tekst.

"De maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg is voor burgers een symbolische en negatieve zaak geworden. Zeker in tijden van economische crisis die in lidstaten tot grote en pijnlijke bezuinigingen leidt", zo luidt de tekst van de resolutie die is aangenomen met 483 stemmen voor, 141 stemmen tegen en 34 onthoudingen.


Het Parlement wil een verdragswijziging om veranderingen door te voeren die nodig zijn om het "Parlement zelf te laten beslissen waar en wanneer het bijeenkomt en zodat het zelf over zijn interne organisatie kan besluiten". Sinds het Verdrag van Lissabon kan het Parlement zelf voorstellen bij de Raad indienen voor verdragsaanpassingen.


Artikel 341 van het Verdrag stelt dat de zetels van EU-instellingen besloten worden door de regeringen van lidstaten. Protocol 6 van de Verdragen bepaalt dat "het Parlement zijn zetel in Straatsburg heeft" waar het twaalf maandelijkse sessies dient te houden.


Kosten en mogelijke besparingen


Volgens de resolutie komen de extra jaarlijkse kosten vanwege de geografische verspreiding van het Parlement (tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg) neer op een bedrag tussen €156 miljoen en €204 miljoen. Dat is met inbegrip van de €103 miljoen die de extra kosten van de zetel in Straatsburg met zich meebrengt. De totale kosten van de drie werkplekken komt neer op 10% van de jaarlijkse begroting. De CO2-uitstoot die ontstaat door het heen- en weer reizen wordt geschat tussen de 11.000 en 19.000 ton.


Maar EP-leden wijzen ook op andere kosten die verbonden zijn aan de verschillende werkplekken, bijvoorbeeld die voor andere EU-instellingen en journalisten.


EP-leden willen dat het presidium van het Parlement - dat gaat over personeelsaangelegenheden, administratie en organisatie - voor 1 januari 2014 een Eurobarometer of andere professionele peiling laat uitvoeren om de visie van de burgers over de zetelkwestie in kaart te brengen.


Parlementariërs vinden dat het noodzakelijk is om tot een goed compromis te komen waarbij de bestaande Parlementsgebouwen nog steeds gebruikt kunnen worden.


Procedure: niet-wetgevende resolutie