Het Europees Parlement heeft de kandidatuur van Alex Brenninkmeijer als lid van de Europese Rekenkamer op woensdag goedgekeurd. Ook de vier andere kandidaten uit Griekenland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië kregen groen licht van het Parlement. De Raad neemt hier nog een definitief besluit over.

De kandidatuur van Alex Brenninkmeijer - nu nog nationale ombudsman - werd goedgekeurd met 526 stemmen voor, 48 tegen en 42 onthoudingen.

 

Voorafgaand aan de plenaire stemming zijn de vijf kandidaten gehoord door leden van de Begrotingscontrolecommissie van het Parlement. Deze commissie steunde alle kandidaturen in een anonieme stemming op 2 december.


Achtergrond


Leden van de Europese Rekenkamer worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Ze worden voorgedragen door de lidstaten. Nadat het Parlement zijn steun uitspreekt of de kandidaten afwijst, neemt de Raad een definitieve beslissing.


De vandaag voorgedragen leden nemen vanaf 1 januari 2014 zitting in de Rekenkamer in Luxemburg. Brenninkmeijer zal het huidige Nederlandse Rekenkamerlid Gijs de Vries vervangen, die het eind van zijn termijn bereikt.