Teenager with headphones and smartphone outside-©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Nieuwe regelgeving voor muziekauteursrechten, door het EP goedgekeurd op dinsdag, maakt het makkelijker voor online aanbieders om licenties te verkrijgen waarmee muziek in meer dan één EU-land gestreamd kan worden. De richtlijn, waarover al een akkoord met de Raad is bereikt, stimuleert de ontwikkeling van muziekdiensten zoals Spotify en iTunes in de hele EU en zorgt ervoor dat de rechten van de artiesten beter worden beschermd en dat zij hun royalty’s meteen krijgen betaald.

“De richtlijn zal doeltreffend de belangen van Europese producenten beschermen. Tegelijk krijgen gebruikers toegang tot auteursrechtelijk beschermde muziek in heel Europa”, zei rapporteur Marielle Gallo (EPP, FR). “De richtlijn is een duidelijk signaal dat auteursrechten gemakkelijk aan het internet zijn aan te passen. Rechten spelen een belangrijke rol in de digitale economie”, voegde ze er aan toe.


Grensoverschrijdende licenties voor EU-brede online muziekdiensten

 

Door de nieuwe regels kunnen online aanbieders van muziek in de EU, zoals Spotify en iTunes, vergunningen krijgen van organisaties die de auteursrechten grensoverschrijdend beheren. Het wordt voor dienstverleners makkelijker muziek in de hele EU te streamen doordat de licenties gelden voor meer dan één lidstaat.


Behoud van culturele diversiteit

 

Om er zeker van te zijn dat de producenten in alle lidstaten toegang hebben tot deze grensoverschrijdende vergunningen en om de culturele diversiteit te behouden, moeten de beheersorganisaties die niet aan deze eisen kunnen voldoen, het verzoek overdragen naar een andere organisatie. Onder bepaalde omstandigheden zouden zij zelfs verplicht moeten worden dit te doen. Op aandringen van het EP moeten de organisaties die rechten collectief beheren aan alle muzieksoorten die zij vertegenwoordigen onder dezelfde voorwaarden licenties verlenen.


Tijdige en passende vergoeding voor artiesten


Artiesten moeten van de beheersorganisaties tijdig passende vergoedingen ontvangen voor het gebruik van de rechten. Over het algemeen moeten de royalty’s zo snel mogelijk worden betaald en in elk geval niet later dan negen maanden na het einde van het boekjaar waarin het inkomen onder de rechten werd verdiend.


Rechthebbenden hebben daarnaast invloed op de beslissingen over het beheer van hun rechten. Ook kunnen ze zelf de collectieve beheersorganisatie van hun voorkeur kiezen. Om ervoor te zorgen dat de rechten goed worden bewaakt, moeten de beheerders voldoen aan transparantie- en rapportage-eisen net als aan regels op het gebied van bestuur en het vergaren van inkomsten.


Vervolgstappen

 

De richtlijn, aangenomen met 640 stemmen voor, 18 stemmen tegen en 22 onthoudingen, moet nog officieel worden goedgekeurd door de Raad. Daarna hebben EU-lidstaten 24 maanden hem om te zetten in nationaal recht.