Parlementariërs willen een eind maken aan de wirwar van gsm-opladers - ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE 

Het wordt hoog tijd voor de ontwikkeling van één universele oplader voor alle in de EU-verkochte mobiele telefoons. Op deze manier komt er een einde aan onnodige verspilling, kosten en ongemak voor gebruikers, zo zeiden EP-leden tijdens een stemming over de herziening van de richtlijn voor radioapparatuur op donderdag. De ontwerprichtlijn is informeel al overeengekomen met de Raad.

 

"De gemoderniseerde Richtlijn Radioapparatuur is een effectief instrument om verstoring tussen verschillende radioapparaten te voorkomen. Ik ben in het bijzonder verheugd dat er overeenstemming is bereikt over de introductie van een algemene acculader. Hiermee doen we zowel de consument als het milieu een plezier; het brengt een einde aan een wirwar van opladers en 51.000 ton elektronisch afval per jaar", zei rapporteur Barbara Weiler (S&D, DE).


De ontwerprichtlijn stelt geharmoniseerde regels vast voor het op de markt brengen van radioapparatuur, inclusief mobiele telefoons, autodeuropeners en modems. Deze regels moeten gelijke tred houden met de verscheidenheid en het groeiende aantal van radioapparatuur, en verzekeren dat de apparaten niet met elkaar interfereren. Hierbij dienen essentiële gezondheids- en veiligheidseisen te worden nageleefd.


Algemene oplader

 

Het Parlement pleitte voor een nieuwe poging om een algemene oplader te ontwikkelen voor bepaalde types radioapparatuur, vooral mobiele telefoons, omdat dit zal leiden tot een groter gebruiksgemak en een reducering van onnodige kosten en afval.


Dankzij amendementen van het Parlement is compatibiliteit met een universele oplader voor radioapparatuur nu een essentiële voorwaarde binnen de ontwerprichtlijn. De Europese Commissie zal echter beslissen welke specifieke soorten radioapparatuur aan deze voorwaarden moeten voldoen, voegt de tekst toe.


Traceren van onveilige radioapparatuur

 

EP-leden steunden verder een voorziening in de richtlijn die de autoriteiten extra markttoezichtinstrumenten aanreikt, om zo radioapparatuur te kunnen detecteren die niet voldoet aan de nieuwe veiligheidsregels.


De Europese Commissie zal bepalen voor welke soorten apparatuur registratie vereist is voordat deze verkocht mogen worden. Dit gebeurt op basis van informatie van de lidstaten en na een grondige evaluatie. Een soortgelijke databank is al operationeel in de VS.


Volgende stappen

 

De ontwerprichtlijn werd aangenomen met 550 stemmen vóór, 12 tegen en 8 onthoudingen. Formeel moet de Raad zijn goedkeuring nog geven. Lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de regels in hun nationale wetten om te zetten en fabrikanten krijgen een extra jaar om aan de nieuwe regels te voldoen.


Procedure: Medebeslissing, 1ste lezing overeenkomst