© European Union 2014 - European Parliament 

Na de overstromingen van Bosnië-Herzegovina, Servië en Kroatië in mei 2014 werden inspirerende grensoverschrijdende reddings- en hulpverleningsacties op touw gezet. De EU dient deze blijk van collectieve solidariteit tegemoet te komen door hulp en financiering aan te bieden, zei EP-voorzitter Schulz tijdens de opening van de juli II sessie.

Vele levens gingen verloren in de overstromingen, die een hele wijk in de Bulgaarse stad Varna wegspoelden. Daarnaast waren in Kroatië 150,000 mensen genoodzaakt te evacueren. Het zal jaren duren voordat landbouw en de regionale economie weer hersteld zijn, waarschuwde Schulz.


Hoewel de regio een recente geschiedenis kent van bittere onderlinge conflicten, zetten Bosnië-Herzegovina, Servië en Kroatië gezamenlijk grensoverschrijdende reddings- en hulpverleningsacties op. Hun werk wordt bemoeilijkt door oude landmijnen. Schulz drong erop aan dat deze gezamenlijke inspanningen moeten worden aangevuld met EU-hulp en -financiering.


Nieuwe EP-leden


Lorenzo FONTANA (EFDD, IT) vervangt Flavio TOSI (NI, IT) per 9 juli. De Italiaanse autoriteiten verklaarden Tosi’s ambt als EP-lid onverenigbaar met een andere functie die hij momenteel vervult.


Vertrekkende EP-leden

 

Willy MEYER (GUE/NGL, ES) deed per 9 juli afstand van zijn zetel in het EP.


Veranderingen agenda

 

Dinsdag –verklaringen door de Commissie en de Raad over de vernietiging van Syrië’s chemische wapens in de Middellandse Zee werden toegevoegd, op verzoek van de ECR-fractie.


Woensdag – het debat over ontwikkelingen in Israël en Palestina wordt afgerond met een conclusie, op verzoek van de GUE/NGL-fractie.