EP wil dat consumenten optimaal gebruik kunnen maken van de kansen in digitale economie ©AP Images/ European Union-EP 

Het Europees Parlement wil dat er een eind komt aan het blokkeren van internetdiensten op basis van IP-adressen, postadressen of landen van uitgifte van credit cards. Dit staat in de resolutie die dinsdag is aangenomen. Ook stellen de leden van het Europees Parlement dat de 16 digitale interne markt initiatieven die in mei vorig jaar al zijn aangekondigd zonder vertraging moeten worden ingevoerd.

Grotere keuzevrijheid voor consumenten en minder barrières voor innovatieve start-ups


De aanbevelingen van het Parlement om de digitale interne markt te stimuleren zijn aangenomen met 551 voor, 88 tegen en 39 onthoudingen. Europarlementariërs vragen de Commissie met voorstellen te komen om:


  • een einde te maken aan ongegronde "geo blocking" om de toegang voor EU consumenten tot goederen en diensten te vergroten. Europarlementariërs verwelkomen het voorstel over grensoverschrijdende toegang tot online diensten "als een eerste stap" in deze richting;

  • te zorgen voor gelijkwaardige en toekomstbestendige consumentenbescherming, ongeacht of digitale producten online of offline is aangeschaft;

  • innovatieve oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende pakketbezorging om diensten te verbeteren en kosten te verminderen;

  • barrières te verwijderen voor het midden- en klein bedrijf (MKB), start-ups en doorgroeiers en om de mogelijkheden op basis van nieuwe technologieën aan te grijpen, zoals Big Data, cloudcomputing, het Internet der Dingen of 3D-printen;

  • innovatievriendelijk beleid ten aanzien van onlineplatformen (zoals zoekmachines en app stores) dat faciliterend werkt om toegang tot de markt te handhaven;

  • een herziening van de e-privacy-richtlijn om de consistentie van de bepalingen van de nieuwe EU-voorschriften op het gebied van gegevensbescherming te waarborgen.

Deeleconomie


Het Parlement is bezorgd over de uiteenlopende nationale maatregelen die tot nu toe zijn genomen door EU-lidstaten om het internet en de "deeleconomie", die leidt tot nieuwe business modellen om goederen en diensten online te verkopen (denk aan Uber, eBay en Airbnb), te reguleren. Europarlementariërs vragen de Europese Commissie om de noodzaak tot het beschermen van de consument in de deeleconomie te onderzoeken en, waar verduidelijking nodig is, de effectiviteit van consument gerelateerde regelgeving in de digitale wereld te garanderen.


Andere onderwerpen die in de resolutie onder meer aan bod komen zijn auteursrecht, telecom, btw-regels, audiovisuele media, e-vaardigheden, e-overheid en arbeidsrechten.


De volgende stappen


De resolutie zal worden meegenomen in de 16 initiatieven die de Europese Commissie zal moeten afleveren tegen het einde van 2016, op basis van de aangekondigde "Digital Single Market Strategy for Europe". Het Parlement is medewetgever waar het gaat om voorstellen die de digitale interne markt zullen moeten stimuleren.Procedure: niet-wetgevende resolutie

Feiten 
  • slechts 1,7% van de EU-ondernemingen maakt volledig gebruik van geavanceerde digitale technologieën en slechts 14% van het mkb gebruikt het internet als verkoopkanaal.