Vrouwen op de vlucht: een fotoreportage van Marie Dorigny in Griekenland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonie en Duitsland. © Marie Dorigny / European Union 2015 

Het Europees migratie- en asielbeleid en de procedures moeten in genderspecifieke zin veranderd worden om de veiligheid te verbeteren van vrouwen die asiel aanvragen, velen van wie met jonge kinderen en andere afhankelijke familieleden reizen. Dit zeggen de leden van het Europees Parlement in een resolutie die dinsdag werd aangenomen.

“Deze resolutie onderstreept de bijzonder kwetsbare situatie van vrouwelijke vluchtelingen in de Europese Unie. Ze zijn gevlucht voor vervolging in hun thuisland en hebben een gevaarlijke reis ondernomen om een veilige plek te bereiken. Bij aankomst in opvanglocaties krijgen deze vrouwen, die soms slachtoffer zijn van seksueel geweld, mensenhandel of andere geweldplegingen, te maken met extra hindernissen die hun toch al zo kwetsbare positie verder verslechteren”, aldus rapporteur Mary Honeyball (S&D, VK).

De resolutie is aangenomen met 388 stemmen voor, 150 tegen en 159 onthoudingen.


Genderspecifieke asielprocedure

Asielbeleid en procedures, met inbegrip van de beoordeling van asielaanvragen, zouden meer rekening moeten houden met gender, terwijl gender-gerelateerde vormen van geweld, zoals verkrachting, genitale verminking, gedwongen huwelijken of huiselijk geweld, zouden moeten worden erkend als geldige redenen om asiel te zoeken in de EU, zo stelt de tekst. De EP-leden wijzen ook op de noodzaak voor LHTB-specifieke opvang aangezien geweld tegen LHTB vluchtelingen veel voorkomt in opvangcentra.


De resolutie bepleit verschillende maatregen om te kunnen voldoen aan de specifieke noden en behoeften van vrouwen tijdens de asielprocedure.


  • Gescheiden slaapplaatsen en sanitaire voorzieningen
  • Vrouwelijke interviewers en tolken
  • Traumaverwerking van vrouwen die slachtoffer zijn van gender gerelateerd geweld
  • Kinderopvang tijdens de screening en asielinterviews
  • Informatie voor vrouwen over hun recht om - onafhankelijk van hun echtgenoot – een asielverzoek in te dienen
  • Genderspecifieke opleiding voor het personeel

Een einde aan detentie van kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van verkrachting

Het EP wil dat een einde wordt gemaakt aan de detentie van kinderen, van zwangere vrouwen die asiel aanvragen, en van overlevenden van verkrachting en seksueel geweld en mensenhandel.


Ze benadrukken ook de noodzaak van het creëren van veilige en legale routes naar de EU, met het doel om de veiligheid van vrouwelijke vluchtelingen onderweg te verbeteren en smokkelen te ontmoedigen. Beleid om irreguliere migratie tegen te gaan zou niet de toegang tot de EU asielprocedure moeten belemmeren, zo stelt de resolutie.


Gendergelijkheid

Het Europees Parlement keurde ook een resolutie goed over gendergelijkheid, opgesteld door Angelika Mlinar (ALDE, AT) met 153 stemmen voor, 173 tegen en 79 onthoudingen.