Europarlementariërs willen dat de EU en de lidstaten meer doen om kinderen aan te sporen gezond te eten - ©AP Images/European Union - EP 

Kinderen uit de gehele EU kunnen snel profiteren van verbeterde financiering voor melk, fruit en groenten op school, gecombineerd met beter onderwijs op het gebied van gezonde voeding. Een nieuw wetsvoorstel, waarover in december 2015 al een informeel akkoord was bereikt met de EU-ministers, voegt de verschillende EU schoolmelk- en schoolfruitprogramma's samen en verhoogt het gezamenlijke budget met €20 miljoen naar €250 miljoen per jaar.

"Een gezond, evenwichtig dieet is de basis voor een goede gezondheid, maar de consumptie van fruit, groenten en melk neemt in heel Europa af. Het is daarom van groot belang om het groenten, melk- en schoolfruitprogramma te versterken door het budget te verhogen en de focus meer op onderwijs over gezonde voeding te leggen. Daarnaast verzekert het Parlement de financiële stabiliteit van het programma door te voorkomen dat lidstaten in het budget kunnen snijden of de criteria kunnen aanpassen voor toewijzing van de gelden.” aldus Marc Tarabella (S&D, BE), die de wetgeving door het Parlement heeft gekregen en het onderhandelingsteam leidde.


Meer lessen over gezonde voeding, eerlijker verdeling van fondsen


Lidstaten die zich aanmelden voor dit vrijwillige hulpprogramma moeten zich inzetten om gezondere eetgewoonten, lokaal geproduceerd voedsel, organische landbouw en de strijd tegen voedselverspilling te promoten. Daarnaast moeten kinderen meer in aanraking komen met de landbouwsector, bijvoorbeeld door bezoeken aan boerderijen.

 

Het Parlement krijgt €20 miljoen per jaar extra om de distributie van melkproducten en de vernieuwde onderwijsmaatregelen te bekostigen. Hiermee komt het jaarlijkse budget voor melk op €100 miljoen, en het budget voor groenten en fruit op €150 miljoen. Europarlementariërs hebben er daarnaast voor gezorgd dat de EU fondsen eerlijker over de lidstaten worden verdeeld, door twee kerncriteria op te stellen voor het gehele programma (het aantal 6- tot 10-jarigen binnen de bevolking en het ontwikkelingsniveau van de regio binnen de lidstaat). Daarbij wordt ook de eerdere hoogte van de verstrekte fondsen uit het melkprogramma in acht genomen en worden gewogen met een nieuw, minimum jaarbedrag voor EU-financiering per kind.


Een gezondere keuze in verspreide levensmiddelen

 

Europarlementariërs hebben een lijst opgesteld van producten die in aanmerking komen voor financiering om te verzekeren dat:


  • prioriteit wordt gegeven aan te weinig gegeten verse en lokale producten boven bewerkte levensmiddelen zoals soepen, compotes, sappen, yoghurt en kaas. De laatste categorie komt alleen in aanmerking als deze in combinatie met vers fruit, groenten, melk of lactosevrije melk wordt aangeboden.

  • toegevoegde zoetstoffen en kunstmatige smaakstoffen worden uitgesloten. De distributie van producten met beperkte hoeveelheden toegevoegde suikers, zouten en vetten komt alleen bij uitzondering in aanmerking voor financiering, gebonden aan strikte regels waaronder goedkeuring van de nationale gezondheidsautoriteit.

Volgende stappen

 

De voorlopig aangenomen verordening, door het Parlement gesteund met 584 tegen 94 stemmen en met 32 onthoudingen, moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. De nieuwe regels zouden vanaf 1 augustus 2017 van kracht moeten worden.Noot voor de redactie

 

Het schoolmelkprogramma is opgezet in 1977. Het schoolfruitprogramma, dat voor een belangrijk deel uit lesprogramma´s bestaat, werd daar in 2009 aan toegevoegd. Beide programma's zijn opgezet om de consumptie van fruit, groenten, melk en melkproducten te bevorderen maar vielen tot nu toe onder verschillende juridische en financiële regelgeving.

 

Alle 28 EU lidstaten doen mee aan het schoolmelkprogramma, en 25 lidstaten nemen deel aan het schoolfruitprogramma (Het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden niet.) Bijna 10 miljoen kinderen door heel Europa hebben al profijt gehad van het Europese schoolfruitprogramma en bijna 19 miljoen kinderen hebben in 2013/2014 van het schoolmelkprogramma gebruik gemaakt.

 

De consumptie van groenten, fruit en melk neemt over heel Europa af. Meer dan 20 miljoen Europese kinderen hebben overgewicht en volwassenen eten gemiddeld slechts 30-50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit.