Deel deze pagina: 

Voorzitter Schulz ondertekent de EU-begroting voor 2017 na de laatste stemming. Achter hem onderhandelaars (vlnr.) Jean Arthuis (ALDE, FR), Indrek Tarand (Greens/EFA, ET) and Jens Geier (S&D, DE) 

Voor de begroting van volgend jaar verzekerden de Parlementsleden een betere ondersteuning voor werkloze jongeren en bijkomende fondsen voor belangrijke initiatieven die KMO’s ondersteunen, projecten rond transportinfrastructuur, onderzoek en Erasmus+ studentenmobiliteit. Het bedrag aan vastleggingskredieten in de begroting van 2017 bedraagt €157,8578 miljard, en €134.49 miljard aan betalingskredieten.

Volgend op de formele goedkeuring door de Raad van de bemiddelingsovereenkomst met het Parlement over de begroting voor 2017 op 28 november laatstleden, nam het Parlement de begroting aan met 438 stemmen tegen 194, met 7 onthoudingen. Ze werd daarna bekrachtigd door Voorzitter Martin Schulz.


“We hebben onze doelen bereikt”, zegt hoofdrapporteur (Commissie-gedeelte) Jens Geier (S&D, DE). “De begroting voor 2017 focust duidelijk op onze prioriteiten rond het versterken van groei, het creëren van jobs - vooral voor jongeren - en het aanpakken van de migratiecrisis. De extra 500 miljoen euro die we verkregen voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een duidelijk signaal voor de EU om te handelen. We hebben ook al het mogelijke gedaan om te kunnen omgaan met de hoofdoorzaken van migratie.”


“Het is enorm jammer dat de Commissie de lezing van het Parlement heeft genegeerd en er niet in geslaagd is om het punt toe te voegen over het in reserve plaatsen van een deel van de vergoedingen voor voormalige Commissarissen.”, zegt rapporteur voor de andere delen, Indrek Tarand (De Groenen/VEA, EE). “Het Parlement had dit nochtans bij grote meerderheid aangenomen en het had als doel om het gedrag van Commissarissen te verbeteren, waardoor ook het publieke imago van alle instellingen samen zou verbeterd worden.”


“Het voorstel dat Commissievoorzitter Juncker onlangs naar Voorzitter Schulz heeft gestuurd over het verbeteren van de Gedragscode door het verlengen van de afkoelperiode naar twee jaar, is een stap in de goeie richting, maar gaat niet ver genoeg aangezien de voormalige Commissarissen hun overgangsvergoeding voor de volle 3 jaar ontvangen”, voegde hij eraan toe.


Jongeren, groei en jobs


Het Parlement verzekerde €500 miljoen bovenop het voorziene budget voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) om jongeren te helpen die op zoek zijn naar een job. Een andere €200 miljoen zal belangrijke initiatieven rond groei en jobs versterken zoals COSME (ondersteuning voor KMO’s), de Connecting Europe-faciliteit (CEF, financiering van infrastructuurprojecten), Horizon 2020 (onderzoeksprojecten) en Erasmus+ voor studentenmobiliteit.


Vluchtelingen- en migratiecrisis


De Parlementsleden stelden ook een versterkingspakket van €728 miljoen veilig voor voornamelijk migratiegerelateerde fondsen, waaronder €27 miljoen extra voor UNRWA (steun aan Palestijnse vluchtelingen, €310 miljoen in totaal) en €3 miljoen extra om de vredesonderhandelingen in Cyprus te steunen (totaal van €34,8 miljoen).

€500.000.000  ; Bijkomende fondsen in de EU begroting 2017 om jongeren die naar een job zoeken te ondersteunen