Het alomvattend economisch en commercieel akkoord (CETA) tussen de EU en Canada, dat de handel in goederen en diensten en investeringen tussen de twee economische blokken moet stimuleren, is goedgekeurd door het Europees Parlement op woensdag. Het akkoord kan vanaf april 2017 voorlopig in werking treden.

“Met de goedkeuring van CETA kiezen we voor openheid, groei en hoge standaarden tegenover protectionisme en stagnatie. Canada is een land waarmee we gemeenschappelijke waarden delen en een bondgenoot op wie we kunnen rekenen. Samen kunnen we bruggen bouwen in plaats van muren, in het belang van de welvaart van onze burgers. CETA zal een lichtbaken zijn voor toekomstige handelsovereenkomsten overal ter wereld”, zei EP-rapporteur Artis Pabriks (EVP, LV) na de stemming.


De overeenkomst werd goedgekeurd met 408 stemmen voor, 254 tegen en 33 onthoudingen.


Stimuleren van groei


CETA zal handelstarieven voor de meeste verhandelde goederen en diensten verwijderen. Voor een brede waaier aan producten zal het ook zorgen voor wederzijdse erkenning en certificatie. Canada zal zijn overheidsopdrachten op federaal en lokaal niveau openstellen voor Europese ondernemingen. Het omgekeerde in de EU is al van toepassing. EU-dienstverleners van diensten gaande van scheepvaart tot telecom, bouwkunde, boekhouding en milieudiensten zullen toegang krijgen tot de Canadese markt.


Landbouwproducten en sociale standaarden beschermen


In de onderhandelingen heeft de EU meer dan 140 Europese geografische aanduidingen voor voedsel en dranken verkocht op de Canadese markt kunnen beschermen. Clausules over duurzame ontwikkeling zijn opgenomen om milieu- en sociale standaarden te beschermen en er zeker van te zijn dat handel beide versterkt.


Om tegemoet te komen aan verzuchtingen van de burger dat de overeenkomst te veel macht zou geven aan multinationals en dat de vrijheid van overheden om te reguleren op gebied van gezondheid, veiligheid en milieu zou worden beknot, wordt er zowel in de preambule als in een verklaring gehecht aan het Verdrag benadrukt dat overheden alle vrijheid om te reguleren behouden.


Uitzonderingen


De CETA-overeenkomst zal geen handelstarieven verwijderen in verband met overheidsdiensten, audiovisuele en transportdiensten en als het gaat om een aantal landbouwproducten (zuivel, gevogelte en eieren).


Meer transparante investeerdersbescherming


Als antwoord op Europese parlementaire druk werd het controversiële Investeerder-Staat-arbitragesysteem (ISDS) vervangen door het Investment Court System dat overheidscontrole op de keuze van bemiddelaars verzekert en meer transparantie biedt.


EU-Canada partnerschapsovereenkomst


De Europese parlementsleden gaven ook hun goedkeuring aan de zogenaamde EU-Canada strategische partnerschapsovereenkomst (SPA). Die overeenkomst is complementair aan CETA en versterkt de bilaterale samenwerking tussen de EU en Canada met betrekking tot een brede waaier van niet-handelsgerelateerde zaken zoals veiligheids- en buitenlands beleid, strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, duurzame ontwikkeling, onderzoek en cultuur. Dit akkoord werd goedgekeurd met 506 stemmen voor, 142 tegen en 43 onthoudingen.


Volgende stappen


De CETA-overeenkomst kan gedeeltelijk in werking treden op de eerste dag van de tweede maand nadat beide partijen elkaar op de hoogte hebben gebracht van de goedkeuring. Parlementsleden verwachten dat dit ten vroegste op 1 april 2017 zal zijn. Omdat CETA wordt beschouwd als een gemengde overeenkomst door de Europese Commissie in juli 2016, moet het Verdrag ook geratificeerd worden door nationale en regionale parlementen.


Klik op de namen van de sprekers om hun interventie in het debat in plenaire te bekijken:


Artis Pabriks, Rapporteur (EPP, LV)


Charles Tannock (ECR, UK)


Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)


Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)


Bart Staes (ENVI) (Green/ALE, BE)


Cecilia Malmstrom, EU Commissioner, in charge of International Trade


Manfred Weber (EPP, DE)


Gianni Pittella (S&D, IT)


Syed Kamall (ECR, UK)


Marietje Schaake (ALDE, NL)


Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)


Yannick Jadot (Green/ALE, FR)


Tiziana Beghin (EFDD, IT)


Marine Le Pen (ENF, FR)


Konstantinos Papadakis (NI, EL)

Background

 

The CETA negotiations were launched in May 2009 and concluded in September 2014. The EU and Canada signed the agreement on 30 October 2016. In 2015 the EU imported goods from Canada worth €28.3 billion and exported goods to it worth €35.2 billion, a figure that is expected to rise by more than 20% when the agreement is implemented in full.

20%  ; Verwacht wordt dat de handel tussen Canada en de EU met 20% toeneemt als gevolg van dit handelsakkoord

Facts 
  • De EU heeft meer dan 140 Europese geografische aanduidingen voor voedsel en dranken die verkocht worden op de Canadese markt, kunnen beschermen