Deel deze pagina: 

De Commissie en de lidstaten wisten al meer dan tien jaar dat de uitstoot van stikstofoxide door dieselwagen tijdens labotesten duidelijk verschilde met metingen op de wegen. Dinsdag keurde het Parlement aanbevelingen goed waarin het de Commissie en de lidstaten vraagt om nu snel te handelen om de testen en controles voor nieuwe agens op Europese wegen te verbeteren. In een afzonderlijke stemming brachten ze ook wijzigingen aan aan de voorschriften voor typegoedkeuring.

De - niet-bindende - aanbevelingen aan de Commissie en de Raad werden met handopsteking goedgekeurd. Ze zijn gebaseerd op een eindrapport van de parlementscommissie Emissiemetingen in de automobielsector (EMIS).


De parlementsleden stelden dat de Commissie en de lidstaten - hoewel ze al meer dan 10 jaar op de hoogte waren van de verschillen in stikstofoxide-uitstoot bij dieselwagen tussen de testen in laboratoria en de metingen op de wegen - er niet in slaagden om efficiënt op te treden om de luchtkwaliteit en de volksgezondheid te beschermen. Bovendien heeft geen enkele autoriteit van de EU of van een lidstaat gezocht naar verboden gebruik van manipulatie-instrumenten, ze maakten enkel gebruik van standaardtesten. Nadat het uitstootschandaal uitbrak in september 2015, verwachte de Commissie dat de lidstaten een onderzoek zouden voeren. Zelf verrichte de Commissie geen onderzoek, ze nam ook geen corrigerende maatregelen, terwijl de lidstaten van hun kant er niet in slaagden om sancties op te leggen of fabrikanten te verplichten om op te treden.


Aanbeveling om EU-wetgeving te verbeteren af te dwingen


De belangrijkste aanbevelingen:


  • Om het overzicht te verbeteren, moet de bevoegdheid voor wetgeving op het gebied van de luchtkwaliteit en voor maatregelen voor het aanpakken van vervuilende uitstoot bij één enkele commissaris (en één enkel directoraat-generaal) liggen.

  • EU-wetgeving over ‘emissietests in reële rijomstandigheden’ moet snel aangenomen worden, waarbij een breed scala aan rijomstandigheden wordt bestreken, een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid wordt ingebouwd en waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van verrassingstests.

  • Getroffen consumenten moeten door de autofabrikanten vergoed worden. De Commissie moet een collectief verhaalmechanisme invoeren, dat moet zorgen voor een geharmoniseerd systeem voor consumentenbescherming in de EU.

  • De nieuwe voorschriften voor typegoedkeuring moeten snel worden goedgekeurd

Europarlementsleden herbekijken EU-regels autogoedkeuring om nieuwe emissieschandalen te voorkomen


In een afzonderlijke stemming wijzigden de parlementsleden het wetsontwerp van de Commissie over typegoedkeuring om het werk van testcentra en nationale autoriteiten - die auto's goedkeuren voor verkoop - te verbeteren. Controles op auto's die al op de weg zijn, moet worden versterkt. De Commissie moet meer toezicht krijgen of de nationale autoriteiten hun werk doen en, in sommige gevallen, zelf auto's testen.


EU-lidstaten moeten ten minste 20% van de automodellen die het voorgaande jaar in hun land op de markt gebracht werden regelmatig testen.in het voorgaande jaar. Autofabrikanten die testresultaten vervalsen, moeten boetes tot € 30000 riskeren, zegt de tekst. De opbrengst van die boetes moet gebruikt worden om toezicht op de markt te ondersteunen, ten gunste komen van getroffen consumenten of het milieu beschermen.


Volgende stappen


De ontwerpwetgeving over typegoedkeuring werd teruggestuurd naar de parlementscommissie (585 stemmen voor, 77 stemmen tegen, 19 onthoudingen), die gesprekken met de Raad en de Commissie kan starten. De Raad moet nog standpunt innemen over dit dossier voordat de onderhandelingen kunnen beginnen.