Deel deze pagina: 

Woensdag stemde het Parlement over een resolutie waarin het zich verzet tegen de plannen van de Europese Commissie om de invoer goed te keuren van voedingsmiddelen en diervoeders de genetisch gemodificeerde mais - of een afgeleid product daarvan - bevatten die resistent is tegen herbiciden en ongedierte. Het wijst op het gebrek aan gegevens over de vele sub-combinaties van de variëteit - die ook zou worden toegelaten - en herhaalt de oproep om de toelatingsprocedures voor GGO’s te hervormen.

De parlementsleden benadrukken dat tijdens de drie maanden durende overlegperiode honderden bezwaarschriften werden ingediend door de lidstaten, die - onder andere - wezen op ontbrekende informatie en slecht uitgevoerde studies en tests.


De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA, European Food Safety Authority) gaf vorig jaar desondanks positief advies over de plannen. Het Parlement merkt op dat in het EFSA-panel over GGO’s een minderheidsstandpunt werd geuit dat stelt dat geen specifieke gegevens over elk van de 20 sub-combinaties was verstrekt door de aanvrager.


EP-leden wijzen er ook op dat de Europese Commissie nog steeds aanvragen voor het gebruik van GGO’s goedkeurt zonder advies te vragen aan de commissies in de lidstaten. Hoewel voorzien was dat deze procedure met goedkeuring zonder advies van de lidstaten een uitzondering zou zijn, blijkt nu dat het eerder de regel is.


De niet-bindende resolutie werd aangenomen met 426 stemmen voor en 230 stemmen tegen. Er waren 38 onthoudingen.


Noot voor de redacties

 

Het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie zou toelaten dat alle 20 sub-combinaties van de afzonderlijke genetische-modificatie-events die samen mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 vormen op de markt komen.

 

Afzonderlijke EU-wetgeving die de lidstaten in staat zou stellen om op hun grondgebied zelf de verkoop en het gebruik van door de EU goedgekeurd GGO-voedsel of diervoeder te verbieden, werd in oktober 2016 verworpen door het Parlement. De parlementsleden zijn bezorgd dat zulke wetten onwerkbaar kunnen zijn of dat ze kunnen leiden tot de herinvoering van grenscontroles tussen landen die voor en landen die tegen GGO’s zijn. Zij vroegen de Commissie om een ​​nieuw voorstel te doen.