Deel deze pagina: 

  • Buurlanden moet elkaar helpen om een gastekort te voorkomen
  • Grensoverschrijdende samenwerking om gas te delen
  • Transparantie bij contracten met gasleveranciers

Een lidstaat die geconfronteerd wordt met een ernstig gastekort, kan de hulp van de buurlanden inroepen om zo de gastoevoer te verzekeren. Dat zegt het EP in nieuwe samenwerkingsregels.

Voldoende gastoevoer voor huishoudens, stadsverwarming en noodzakelijke diensten zoals ziekenhuizen hebben voorrang. Een lidstaat kan het solidariteitsmechanisme activeren en de hulp van andere lidstaten inroepen om een ernstige crisis aan te pakken.

Regionale samenwerking om eventuele gascrisis het hoofd te bieden

De nieuwe wetgeving omschrijft 4 "risicogroepen" van de lidstaten die kunnen overgaan tot "risico-geassocieerde samenwerking" en zo gezamenlijke risicobeoordelingen maken en preventieve en noodmaatregelen nemen.

Er zijn 3 crisisniveaus: vroegtijdige waarschuwing, alarm en noodgeval. Deze kunnen de lidstaten gebruiken om de Europese Commissie, bevoegde autoriteiten en buurlanden in te lichten.

Transparantie van contracten

Met de nieuwe wetgeving heeft de Europese Commissie het recht om inzage te krijgen in alle contracten voor gasleveringen die belangrijk zijn voor de continuïteit van de gasvoorziening in een lidstaat. Hieronder vallen contracten die meer dan 28% van het jaarlijkse gasverbruik van een lidstaat vertegenwoordigen. De Commissie kan ook vragen om details te geven over andere overeenkomsten die relevant zijn voor het contract voor de gaslevering, zoals contracten in verband met gasinfrastructuur.

Cijfers 
  • Jaarlijks wordt in de EU 400 miljard kubieke meter gas verbruikt. 
  • Zo'n 65% van het gas in de EU wordt ingevoerd, voornamelijk uit Rusland, Algerije en Noorwegen.