Deel deze pagina: 

  • Het huishoudelijk gebruik meteen verbieden, gebruik in de landbouw verbieden tegen eind 2022
  • De risicobeoordelingen van de Europese Commissie moeten openbaar worden gemaakt
  • De EU-lidstaten in de Raad stemmen woensdag over de verlenging van de glyfosaatvergunning

Glyfosaat moet volgens het voorstel in de EU vanaf 15 december 2022 zijn verboden. Om dit te bereiken moeten de nodige tussenliggende stappen worden genomen.

Het Parlement gaat hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie in om de licentie voor glyfosaat met 10 jaar te verlengen. In plaats daarvan stellen de Europese Parlementsleden dat de EU een plan moet maken om stapsgewijs van het gebruik van glyfosaat af te komen, beginnend met een volledig verbod op huishoudelijk gebruik en een verbod op het gebruik ervan in de landbouw wanneer biologische alternatieven beschikbaar zijn en werken voor onkruidbestrijding.

Zorgen over wetenschappelijke beoordeling

De risicobeoordeling voor de vernieuwing van de licentie van het middel stond ter discussie. Het VN Agentschap voor Kankeronderzoek en de Europese agentschappen voor voedselveiligheid en chemicaliën kwamen tot verschillende conclusies wat betreft de veiligheid.

Het uitlekken van de ´Monsanto Papers´, interne documenten van het bedrijf dat eigenaar en producent is van Roundup®, wat glyfosaat als hoofdbestanddeel heeft, zorgde onder de Europese Parlementsleden voor twijfel over de betrouwbaarheid van de onderzoeken naar het veiligheidsrisico van het middel.

Het Parlement stelt dat de wetenschappelijke beoordeling van middelen met het oog op goedkeuring van regelgeving door de EU uitsluitend gebaseerd mag worden op gepubliceerde, collegiaal getoetste en onafhankelijke studies gedaan in opdracht van bevoegde overheidsinstanties. EU-agentschappen moeten voldoende middelen krijgen om opdracht te kunnen geven tot dit soort onderzoek.

Volgende stappen

De niet-bindende resolutie werd aangenomen met 355 stemmen voor, 204 tegen en 111 onthoudingen. De lidstaten zullen woensdag stemmen over de het voorstel van de Commissie om de marktlicentie van glyfosaat te hernieuwen.

Een Europees Burgerinitiatief dat opriep tot het verbod op het bestrijdingsmiddel is in minder dan een jaar tijd meer dan een miljoen keer ondertekend. Dit initiatief heeft een parlementaire hoorzitting in november in gang gezet.