Deel deze pagina: 

De EP-leden hebben de amendementen bij de voorgestelde herzieningen van de wegtransportsector verworpen. Het Mobiliteitspakket wordt daarom teruggestuurd naar de commissie Vervoer.

In een stemming op woensdag heeft het voltallige Europees Parlement de amendementen van de commissie Vervoer verworpen. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs. De voorstellen worden nu in lijn met regel 59(4) van het Regelement van het EP teruggestuurd naar de Vervoerscommissie voor heroverweging.

De voorgestelde herzieningen van de regels omtrent de detachering van chauffeurs, rij- en rusttijden en cabotage zijn onderdeel van het Mobiliteitspakket, dat in mei 2017 is voorgesteld door de Europese Commissie.