Deel deze pagina: 

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geeft zijn laatste “State of the Union” in het Europees Parlement. 

Juncker roept de EU op om te spreken en te handelen als één speler op het wereldtoneel, de democratische waarden te verdedigen en de rug toe te keren naar “het vergif van het nationalisme”.

“De EU is een mondiale donor, maar moet ook een mondiale speler worden”, zegt Jean-Claude Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie 2018. “Er zijn geen garanties dat onze bondgenoten van gisteren ook onze bondgenoten van morgen zullen blijven”, voegde hij hieraan toe, waarmee hij zijn voorstellen aankondigde ter versterking van de Europese defensie-unie, de bescherming van de buitengrenzen en de versterking van de Euro als internationale munt. “Het is absurd dat de EU 80% van haar factuur voor de invoer van energie in dollar betaalt terwijl enkel 2% van die geïmporteerde energie uit de VS afkomstig is” zei hij.

Juncker benadrukte het verschil tussen verlicht patriotisme en ongezond nationalisme. “Artikel 7 moet geactiveerd worden wanneer de vrijheid van media en de rechtstaat in het gedrang komen”, zei hij. “Er is geen democratie zonder persvrijheid. (...) Gerechtelijke uitspraken respecteren is geen optie, maar een verplichting”. Europa moet ook haar democratisch proces beschermen ten aanzien van internationale en private inmenging.

Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani zei: “Het Europees Parlement wil zich, meer dan ooit, in het hart van de democratie plaatsen. We moeten het initiatiefrecht bij het Europees Parlement leggen. We zijn het enige Parlement in de wereld dat geen wetgeving kan initiëren.”

“Wat Afrika betreft, gaan de acties van de EU in de goede richting, maar meer middelen zijn nodig: minsten 50 miljard euro, om kansen te bieden aan Afrikanen in hun thuislanden en migratiestromen te stoppen” voegde hij hieraan toe.

Klik op de naam van de spreker voor individuele standpunten.

Jean-Claude JUNCKER, Commissievoorzitter (deel 1)

Jean-Claude JUNCKER, Commissievoorzitter (deel 2)

Jean-Claude JUNCKER, Commissievoorzitter (deel 3)

Opmerkingen door Antonio TAJANI, voorzitter Europees Parlement

Manfred WEBER (EVP, DE): Naast successen zoals stabiele groeicijfers in de EU, vermindering van migratie of een verenigd Europa ten aanzien van de Brexit, wil Weber een “nieuwe eerlijke deal” voor Europa: “Europa kan niet verenigd worden genoemd als de levensstandaarden niet gelijk zijn.” Hij pleit ook voor een snellere besluitvorming door de gekwalificeerde meerderheid in de Raad te vergroten: “Europa is een economische gigant, maar het moet ook een politieke zijn!”

Udo BULLMANN (S&D, DE) erkende Junckers “politiek” leiderschap van de Commissie, maar was het niet eens met Webers positieve oordeel. “We zitten nog steeds in een transitieperiode, in crisis”. Hij roep op voor een nieuwe overeenkomst voor centraal Europa gericht op veilige energie en cohesie en een masterplan voor het Zuiden met als focus werkgelegenheid voor jongeren. “Maar we moeten ook naar het Noorden kijken”, waarbij hij refereerde naar Brexit en de Zweedse verkiezingen.

Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR, PL) vond Junckers investeringsplan positief terwijl hij het EU-migratiebeleid als een mislukking bestempelde. “De echte vraag is of de EU in een betere staat is vandaag ten opzichte van 4 jaar geleden wanneer u uw mandaat aanvatte, en het antwoord is “nee”, zei hij, verwijzend naar de verdeling tussen Oost en West en tussen Noord-en Zuid.

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) benadrukte dat “de echte vraag is of we de erfenis van de huidige Commissie in praktijk kunnen omzetten?” Hij roept op aan “alle pro-European om zich te verenigen tegen alternatief-rechtse en autoritaire tendensen” en wil dat de Commissie maatregelen neemt om de Europese verkiezingen te beschermen tegen buitenlandse inmenging.

Ska KELLER (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, DE) verklaarde dat de EU en haar burgers ”sterker kunnen zijn indien we onszelf niet verzwakken”. Over Klimaatverandering, volgens haar de grootste uitdaging van vandaag, is de Commissie “te verlegen”, bijvoorbeeld door niet ver genoeg te gaan met de voorgestelde meerjarenbegroting en de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE) betreurde dat in de nasleep van de financiële crisis, er in vele EU landen nog steeds geen fatsoenlijk niveau van welvaart is bereikt, waarbij mensen die niet van groei en arbeidsrechten genieten uit de boot vallen. Ze betreurt te veel “crisismanagement ten koste van de armsten”.

Nigel FARAGE (EFDD, UK) zei dat Junckers toespraak een oproep was voor meer centralisatie van de macht, waarbij de “populistische opstand” die in vele lidstaten aan de gang is, werd genegeerd. Hij stuurde de Commissie aan om te streven naar een vrijhandelsakkoord “Canada-style” met het VK.

Nicolas BAY (ENF, FR) noemde de acties van de Commissie “ondoorzichtig, antidemocratisch en bestraffend”, met betrekking tot Polen, Hongarije en het VK. Hij benadrukte het verzet van zijn fractie tegen internationale vrijhandelsakkoorden.