Deel deze pagina: 

  • verbeterde bescherming voor kinderen en minderjarigen tegen schadelijke inhoud
  • kwantitatieve regels voor reclame
  • 30% van de Europese inhoud in de catalogi van video-op-aanvraagplatform
Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten voor omroepen, video-op-aanvraagdiensten en platforms voor delen van video's ©AP images/EU-EP 

Het EP nam geüpdatete regels voor audiovisuele mediadiensten aan, met betere bescherming van kinderen, strengere regels voor reclame en 30% Europese producties.

Na de definitieve stemming over de overeenkomst, zal de geactualiseerde wetgeving van toepassing zijn op omroepen, maar ook op video-op-aanvraagplatforms, op platforms voor het delen van video's, zoals Netflix, YouTube of Facebook, en op live uitzendingen op dergelijke platforms.

De bijgewerkte regels zorgen voor:

Betere bescherming van minderjarigen tegen geweld, haat, terrorisme en schadelijke reclame

Aanbieders van audiovisuele mediadiensten moeten passende maatregelen nemen om inhoud te bestrijden die aanzet tot geweld, haat en terrorisme, terwijl onnodig geweld en pornografie aan de strengste regels worden onderworpen. Video-uitwisselingsplatforms zijn er nu verantwoordelijk voor om snel te reageren wanneer video’s door gebruikers als schadelijk worden gerapporteerd.

De wetgeving omvat geen automatische filtering van geüploade inhoud. Platforms moeten op verzoek van het Parlement een transparant, gebruiksvriendelijk en doeltreffend mechanisme creëren waarmee gebruikers inhoud kunnen rapporteren of markeren.

De nieuwe wet bevat strenge regels voor reclame, productplaatsing in kinderprogramma's en inhoud die beschikbaar is op video-op-aanvraagplatforms. De onderhandelaars van het Parlement hebben ook voor een mechanisme voor de bescherming van persoonsgegevens voor kinderen gezorgd, waarbij maatregelen worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de door bedrijven verzamelde gegevens niet voor commercieel doeleinden mogen worden gebruikt, inclusief gerichte reclame.

Opnieuw gedefinieerde begrenzingen van reclame

Volgens de nieuwe regels kan er maximaal 20% van de zendtijd reclame worden uitgezonden tussen 06.00 en 18.00 uur, waardoor de omroeporganisaties meer flexibiliteit krijgen en in staat worden gesteld te beslissen wanneer zij reclame invoegen. Tijdens primetime van 18:00 tot 0:00 uur geldt ook een begrenzing van 20%.

30% Europese producties in catalogi van video-op-aanvraagplatforms

Om de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector te steunen, hebben de leden ervoor gezorgd dat 30% van de producties in de catalogi van video-op-aanvraagplatforms Europees moet zijn.

Er wordt verder aan video-op-aanvraagplatforms gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling van Europese audiovisuele producties, hetzij door rechtstreeks in producties te investeren, hetzij door bij te dragen aan nationale fondsen. De bijdrage in elk land moet in verhouding staan ​​tot de op-aanvraag inkomsten in dat land (lidstaten waar zij gevestigd zijn of lidstaten waar zij zich geheel of grotendeels op richten).

De wetgeving bevat ook bepalingen over de toegankelijkheid, signaalintegriteit van aanbieders van mediadiensten, versterking van regelgevende instanties en bevordering van mediageletterdheid.

Volgende stappen

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van EU-ministers voordat de geactualiseerde wet van kracht kan worden. Lidstaten hebben 21 maanden na de inwerkingtreding om de nieuwe regels in nationale wetgeving om te zetten.

De tekst werd aangenomen met 452 stemmen voor, 132 stemmen tegen en 65 onthoudingen.