Deel deze pagina: 

  • Ontslagen in de financiële dienstensector door de economische en financiële crisis
  • Getroffen provincies: Friesland, Drenthe en Overijssel
  • EU-fondsen voor het dekken van kosten zoeken naar nieuwe baan, ontslagbegeleiding, scholing en ondersteuning bij ondernemen.

Na het ontslag van 1.324 medewerkers bij 20 banken in drie provincies maakt de EU €1.192.500 vrij voor de meeste kwetsbaren onder hen voor zoektocht naar nieuwe baan.

Volgens de Europese Commissie zullen er voor het eerst financiële middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar gemaakt worden voor ontslagen werknemers uit de financiële dienstensector. De begunstigden van deze steun zijn niet de banken, maar de 450 meest kwetsbare ex-medewerkers.

De meerderheid van de ontslagen werknemers zijn vrouwen met een laag of gemiddeld opleidingsniveau (59%), vooral administratief personeel en receptionistes. 27% van hen is ouder dan 55 jaar, aldus het verslag van de Ivana Maletić (EVP, Kroatië).

Volgens de aanvraag van de Nederlandse overheid zijn de ontslagen veroorzaakt door de wereldwijde financiële en economische crisis en het gevolg ervan op Nederlandse banken. De banken waren genoodzaakt te snijden in hun personeelsbestand, voornamelijk door het sluiten van regionale vestigingen (50% van de vestigingen verdween tussen 2004 en 2014). Daarnaast zijn de banken zich meer gaan richten op internetbankieren.

De werkloosheid is in de drie getroffen provincies hoger dan het Nederlands gemiddelde van 5.4% (in Friesland is het 10.8%, in Drenthe 7% en in Overijssel 6.3%).

In het verslag van Ivana Maletić (EVP, Kroatië) wordt het Parlement aanbevolen de steun goed te keuren. Het verslag is aangenomen met 573 stemmen voor, 68 stemmen tegen en 10 onthoudingen.

Achtergrond

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) draagt bij aan steunpakketten om ontslagen werknemers te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het fonds heeft een jaarlijks budget van €150 miljoen.