Deel deze pagina: 

  • Hogere vergoeding in het geval van vertragingen
  • Meer informatie inzake assistentie voor mensen met een handicap
  • Verbeterde toegang voor reizigers met een fiets

De hervorming van de rechten van treinreizigers zou voorzien in een hogere vergoeding in het geval van vertragingen en een verbeterd assistentiebeleid voor mensen met een handicap

Op donderdag stemden de Europarlementsleden hun positie over nieuwe regels, ter vervanging van de huidige regelgeving uit 2009. De nieuwe regels zouden voorzien in meer hulp voor mensen met een beperking, een verbeterde toegang tot de trein voor fietsers en een transparantere procedure voor de behandeling van klachten. Daarbovenop zouden spoorwegmaatschappijen hogere vergoedingen moeten uitkeren aan treinreizigers in het geval van vertragingen en die reizigers ook beter moeten informeren over hun rechten.

Hogere vergoeding bij vertragingen

De parlementsleden willen verhoogde compensaties in het geval van vertragingen van meer dan één uur, tot 50% van de prijs van het treinticket (onder de oude wetgeving is dit 25%). Bovenop deze verhoogde tegemoetkoming zullen de treinreizigers nog steeds het recht hebben om hun reis verder te zetten of aan te passen.

Indien de vertraging meer dan anderhalf uur bedraagt, hebben reizigers recht op een vergoeding van 75% van de prijs van het treinticket. Bij een vertraging van meer dan twee uur zou dit bedrag voor 100% worden terugbetaald.

Om te vermijden dat treinreizigers in de kou blijven staan nadat ze hun aansluiting gemist hebben, zouden dezelfde rechten ook gelden voor treinreizigers die via meerdere treintickets reizen.

Daarnaast verwierpen de parlementsleden ook voorstellen die de spoorwegmaatschappijen zouden vrijstellen om de vergoeding te betalen in het geval van “uitzonderlijke omstandigheden”.

Verbeterde hulp voor mensen met een beperking

Het voorstel voorziet ook in een verbeterde hulp voor mensen met een beperking in belangrijke stations, zonder daarvoor op voorhand een aanvraag te moeten indienen. Voor kleinere stations wordt de aanvraagtijd verminderd. De parlementsleden willen daarnaast de spoorwegmaatschappijen en -uitbaters verantwoordelijk stellen voor eventuele beschadigingen of verlies van materiaal van mensen met een beperking, zodat die hiervoor een compensatie moeten voorzien.

Meer ruimte voor fietsers

Treinreizigers hebben het recht om hun fiets mee aan boord te nemen. Dit zou gelden voor elke trein, inclusief hogesnelheidstreinen en langeafstandstreinen (nationaal of internationaal). In nieuwe treinen moet de ruimte om deze fietsen te stockeren duidelijk worden aangegeven.

Uniforme toepassing van de Europese regels

De parlementsleden willen bepaalde tijdelijke uitzonderingsmaatregelen vervroegd afbouwen; In veel lidstaten is de huidige regelgeving uit 2009 immers slechts gedeeltelijk van toepassing. Met deze nieuwe regelgeving streven de leden naar een gemeenschappelijke toepassing ervan, ten laatste een jaar nadat die van kracht wordt.

Voor België en Nederland zijn er geen uitzonderingsmaatregelen in voege en wordt de huidige regelgeving dus volledig toegepast.

Quote

Rapporteur Boguslaw Liberadzki (S&D, PL) zei over de stemming dat “vandaag een belangrijke dag is voor de rechten van consumenten. Binnenkort zouden fietsers makkelijker op en af de trein kunnen stappen en zullen mensen met een beperking betere hulp krijgen, zowel op de trein als in het station. Omdat het Europees Parlement een grote waarde hecht aan de rechten van de consument, voorziet dit voorstel ook in hogere vergoedingen in het geval van vertragingen. Of je nu met één of meerdere treintickets reist maakt geen verschil: de regels zijn algemeen geldend”.

Volgende stappen

Het voorstel om de bestaande regelgeving omtrent de rechten van treinreizigers aan te passen werd aangenomen, met 533 stemmen voor, 37 tegen en 47 onthoudingen. Het voorstel vormt een goede basis voor onderhandelingen over de definitieve regeling, die zullen beginnen eenmaal de Raad zijn standpunt heeft vastgesteld.