Deel deze pagina: 

  • Een CO2-reductiedoelstelling van 37,5% voor nieuwe auto's en 31% voor nieuwe bestelwagens tegen 2030
  • Maatregelen om de sociale impact van de transitie aan te pakken
  • Werken aan een emissiebeoordeling van een volledige levenscyclus

Plannen om de uitstoot van broeikasgassen door auto's en bestelwagens voor 2030 te verminderen, werden woensdag door de Europarlementsleden goedgekeurd.

EP-leden en EU-ministers zijn het eens geworden over een hogere doelstelling (37,5%) om de EU-wijde emissies van nieuwe auto's in 2030 te verminderen. Ze verhogen zo de ambitie ten opzichte van het door de Europese Commissie voorgestelde streefcijfer (30%). De wetgeving houdt ook een CO2-reductiedoelstelling (31%) in voor nieuwe bestelwagens tegen 2030.

Sociale impact van een koolstofarme overgang

Fabrikanten waarvan de gemiddelde emissies de limieten overschrijden, moeten een bijdrage voor overtollige emissies betalen. Tegen 2023 zal de Europese Commissie moeten evalueren of deze bedragen al dan niet aan een specifiek fonds worden toegewezen om de transitie naar nul-emissiemobiliteit verder te zetten en om de vorming van werknemersvaardigheden in de automobielsector te ondersteunen.

Levenscyclusanalyse

De nieuwe wet vereist dat de volledige levenscyclus van emissies van auto's op EU-niveau moet worden beoordeeld. De Commissie zal ook uiterlijk in 2023 moeten evalueren of er een gemeenschappelijke methodologie bestaat zodat beoordelingen en gegevensrapportages consistent gebeuren. Indien nodig, moet wetgeving daaromtrent volgen.

Achtergrond

Vervoer is de enige sector in de EU die sinds 1990 geen significante daling van de uitstoot van broeikasgassen kent. Cijfers van het Europees Milieuagentschap tonen aan dat van alle vervoermiddelen in de EU het wegvervoer voor het grootste deel van de gasemissies zorgt (72,9% in 2016), en verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.