Deel deze pagina: 

Met nog één maand te gaan tot aan de Europese verkiezingen van 23-26 mei lanceert het Europees Parlement de korte film "Bepaal jouw toekomst" om de mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.

De film wil een duwtje in de rug te geven om zo meer mensen te doen deelnemen aan de komende Europese verkiezingen. Hij wil kiezers laten nadenken over de toekomstige generaties die met de gevolgen van deze verkiezing zullen moeten leven. De bekroonde documentairemaker Frédéric Planchon toont de intense, mooie en fragiele momenten waarop pasgeboren kinderen op deze wereld komen.

De film wordt verteld door een jong meisje dat een beroep doet op het verantwoordelijkheidsgevoel van de kiezers. "Ieder van ons kan iets bijdragen, maar samen kunnen we echt het verschil maken. Kies het Europa waarin je wil dat ik opgroei." De Europese verkiezingen, die van 23 tot 26 mei in alle EU-landen worden gehouden, zullen de toekomstige vorm en richting van de Europese Unie bepalen.

Het thema ‘samenhorigheid’ sluit aan bij de resultaten van een telefonische enquête die in april in opdracht van het Europees Parlement werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat 80% van de burgers het erover eens is dat wat de Europeanen verenigt, belangrijker is dan wat hen scheidt.

figuur 1 

De lopende Brexit-onderhandelingen hebben de onzekerheden en de risico's van het verlaten van de EU aangetoond. Bij de vraag welke gevoelens het eerst opkomen als ze aan de EU denken, antwoordden de meeste Europeanen ‘hoop’ of ‘vertrouwen’ (55% in totaal) - terwijl de ‘onzekerheid over de toekomst van Europa’ bij een derde van de ondervraagde Europese burgers overheerst als gevoel.

figuur 2 

Het Brexit-debat heeft ook aangetoond hoe nauw verweven de EU-landen in de loop der jaren zijn geworden en dat het lidmaatschap van een bredere club veel voordelen met zich meebrengt. Deze voordelen zijn soms enkel zichtbaar wanneer men geconfronteerd wordt met het vooruitzicht ze te verliezen. Uit de laatste Eurobarometer-cijfers (vanaf februari 2019) blijkt dat meer dan twee derde (68%) van de Europeanen van mening is dat de EU voordelen heeft gebracht voor hun land. 61% vindt dat de EU een goede zaak is.

figuur 3 
figuur 4 

Tegelijkertijd betekent de externe druk van derde landen dat de EU-landen beter moeten samenwerken om enige invloed te behouden op wereldvlak. Uit het Eurobarometerverslag blijkt dat de burgers vooral geïnteresseerd zijn in de toestand van de economie, werkgelegenheid, migratie, klimaatverandering en de strijd tegen het terrorisme. Voor al deze zaken is meer samenwerking en gezamenlijke actie nodig.

figuur 5 

De toekomstige van Europa ligt in de handen van degenen die gaan stemmen bij de Europese verkiezingen van 23-26 mei. Hoewel uit de Eurobarometer-enquête van eind februari blijkt dat al meer dan een derde van de EU-burgers (35%) zeker zou gaan stemmen, was een derde (32%) nog niet overtuigd.

figuur 6 

Van de jongeren die voor het eerst mogen deelnemen aan de verkiezingen, gaf slechts 21% aan dat ze zeker zouden gaan stemmen. 34% had nog geen besluit genomen. Het is bij deze groep dat we het hoogste aantal respondenten met een positieve houding tegenover de EU vinden (74%).

figuur 7 

De film wordt vanaf 25 april 2019 in alle lidstaten online uitgebracht. Versies voor tv, bioscoop en radio worden later verspreid.