Hoe worden politieke fracties gefinancierd? 

 
 

Deel deze pagina: 

Politieke fracties kunnen personeel aannemen en hebben administratieve faciliteiten ter beschikking die uit de begroting van het Parlement worden gefinancierd. Het Bureau van het Parlement bepaalt hoe deze fondsen en faciliteiten worden beheerd en gecontroleerd. De budgetten die beschikbaar zijn voor de fracties zijn niet alleen bedoeld om de administratieve en operationele kosten van het personeel van een fractie te dekken, maar ook de kosten van politieke - en voorlichtingsactiviteiten over de Europese Unie. De beschikbare budgetten mogen niet worden gebruikt voor het financieren van enige vorm van Europese, nationale, regionale of lokale verkiezingscampagne of voor de financiering van politieke partijen op nationaal en Europees niveau of hun afhankelijke organen. Niet alle leden van het Europees Parlement maken deel uit van een fractie. Dit zijn de "niet-ingeschreven" leden. Ze hebben wel recht op personeel en hebben ook rechten volgens de regels van het Bureau.

.