Hoeveel leden heeft het nieuwe Parlement? 

 
 

Deel deze pagina: 

De nieuwe samenstelling van het Europees Parlement (met 705 EP-leden) treedt pas in werking als en wanneer het VK niet langer lid is van de Europese Unie.

Zolang het Verenigd Koninkrijk nog steeds deel uitmaakt van de EU blijft de huidige samenstelling (751 EP-leden) van toepassing. Indien de huidige samenstelling (751) nog steeds geldt aan het begin van de 9e zittingsperiode, zal de nieuwe samenstelling onmiddellijk van toepassing worden op het moment van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

In de nieuwe samenstelling telt het Europees Parlement nog maar 705 leden in plaats van 751.

Van de 73 door de Brexit vrijkomende zetels zullen er 27 opnieuw worden toegewezen, zodat het beginsel degressieve evenredigheid beter wordt weerspiegeld.

De 27 zetels zullen als volgt worden herverdeeld: Frankrijk (+5), Spanje (+5), Italië (+3), Nederland (+3), Ierland (+2), Zweden (+1), Oostenrijk (+1), Denemarken (+1), Finland (+1), Slowakije (+1), Kroatië (+1), Estland (+1), Polen (+1) en Roemenië (+1). Geen enkele lidstaat verliest zetels.

Art 3.2 van het EUCO-besluit van juni 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement:

Indien evenwel het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de zittingsperiode 2019-2024 nog steeds een lidstaat van de Unie is, is het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers dat het ambt aanvaardt het aantal dat bepaald is in artikel 3 van Besluit 2013/312/EU van de Europese Raad1, totdat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig wordt.

Zodra de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig wordt, is het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement het aantal als bepaald in lid 1 van dit artikel.

Alle vertegenwoordigers in het Europees Parlement die de extra zetels zullen bezetten die het verschil zijn tussen het aantal overeenkomstig de eerste alinea en de tweede alinea toegewezen zetels, nemen op hetzelfde moment zitting in het Europees Parlement.

2. In het geval dat het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de zittingsperiode van 2019-2024 nog steeds een lidstaat van de Unie is, is het aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement per lidstaat dat zijn ambt aanvaardt, het aantal in artikel 3 van Besluit 2013/312 / EU van de Europese Raad (2) totdat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig wordt.Zodra de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig wordt, is het aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement dat in elke lidstaat wordt verkozen, die van lid 1 van dit artikel. Alle vertegenwoordigers in het Europees Parlement die de extra zetels vullen die voortvloeien uit het verschil tussen het aantal in de eerste en de tweede alinea toegewezen zetels, nemen tegelijkertijd hun plaats in het Europees Parlement in.

.