Zijn er nog andere commissies? 

 
 

Deel deze pagina: 

Het Parlement kan ook subcommissies en speciale tijdelijke commissies instellen om specifieke kwesties te behandelen, en het kan onderzoekscommissies instellen om vermeende overtredingen of wanbeheer van EU-wetgeving te onderzoeken.

Speciale commissies tijdens de 2014-2019 termijn:

  • TAXE Bijzondere Commissie fiscale rulings (TAX1) (werkzaamheden afgerond op 30 november 2015).
  • TAX2 Bijzondere Commissie fiscale rulings (TAX2) (werkzaamheden afgerond op 2 augustus 2016)
  • TAX3 Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking op (TAX3) (werkzaamheden afgerond op 28 maart 2019)
  • TERR Bijzondere Commissie Terrorisme (werkzaamheden afgerond op 14 november 2018)
  • PEST Bijzondere Commissie Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (werkzaamheden afgerond op 12 december 2018)

Onderzoekscommissies tijdens de 2014 - 2019 termijn:

  • EMIS Emissiemetingen in de automobielsector (werkzaamheden afgerond op 4 april 2017)
  • PANA Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (werkzaamheden afgerond op 13 december 2017)

Bemiddelingscomité

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing"). De bemiddelingsprocedure gaat van start als de Raad niet akkoord gaat met alle amendementen die door het Parlement in tweede lezing zijn aangenomen.

Het bemiddelingscomité bestaat uit twee delegaties: de delegatie van de Raad, die bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat (ministers of hun vertegenwoordigers) en de delegatie van het Parlement, die bestaat uit eenzelfde aantal EP-leden. Het bemiddelingscomité is verantwoordelijk voor het opstellen van een "gemeenschappelijke tekst" die vervolgens door zowel het Parlement als de Raad moet worden goedgekeurd.

.