Media-accreditatie 

 

Journalisten, fotografen en audiovisuele ploegen moeten een accreditatie (en in sommige gevallen een opnamevergunning) aanvragen om in het Europees Parlement te mogen werken.

Er zijn 2 soorten accreditaties bij het Europees Parlement:


 • Tijdelijke accreditatie
 • Jaarlijkse accreditatie

Tijdelijke accreditatie

Journalisten die het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg of Luxemburg willen bezoeken, kunnen een accreditatie aanvragen voor een specifieke bijeenkomst of zitting. Zij worden verzocht om de volgende gegevens ten minste 24 uur van tevoren naar media.accreditation@ep.europa.eu te sturen.


 • naam van de mediaorganisatie
 • perskaart of brief van de hoofdredacteur
 • doel van het bezoek
 • achternaam
 • voornaam
 • e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • type identiteitsdocument & nummer
 • foto in het formaat voor identiteitskaarten (d.w.z. portret, verhouding 3 bij 4, jpeg-formaat, +/- 100 kB).

Jaarlijkse accreditatie

Journalisten die regelmatig verslag uitbrengen over de activiteiten van de EU en in Brussel, Luxemburg of Straatsburg gevestigd zijn, komen in aanmerking voor een jaarlijkse accreditatie bij het Europees Parlement. De accreditatie is geldig voor de 3 locaties.


Regels en aanvraagformulier voor een jaarlijkse accreditatie (Engelse versie).


Alle geaccrediteerde journalisten kunnen gebruik maken van de werkfaciliteiten voor journalisten.


Opnamevergunning voor media

Journalisten die beeld- of geluidsopnamen willen maken in het Europees Parlement, moeten een vergunning aanvragen. De aanvraag kan gebeuren bij het Bureau voor Media-accreditatie of via e-mail (media.accreditation@ep.europa.eu). Bij de aanvraag moeten journalisten instemmen met de ‘regels inzake het maken van opnamen’.


Opnamevergunning voor niet-media

Fotografen of cameramensen die op uitnodiging van een Lid van het Europees Parlement of één van de diensten van het Europees Parlement opnamen willen maken voor evenementen, communicatie of promotie, moeten over een ‘opnamevergunning voor niet-media’ beschikken. De opdrachtgever of uitvoerder moet minstens 24 uur van tevoren toestemming aanvragen via e-mail (media.accreditation@ep.europa.eu). Deze vergunning geeft geen toegang tot het Europees Parlement; hiervoor moet de opdrachtgever een toegangspas voor bezoekers aanvragen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op de opnamen en het naleven van de ‘regels voor opnamen door niet-media’.Bureau voor Media-accreditatie

Brussel: Accreditatiecentrum, Paul-Henri Spaak-gebouw -1C029, Bezoekersingang, Wiertzstraat.


maandag-donderdag: van 08:00 tot 17:45

vrijdag: van 08:30 tot 13:00


Straatsburg (tijdens zittingsweken):

Persingang, Louise Weiss-gebouw (eerste ingang aan de linkerkant op het binnenplein)


maandag: van 12:00 tot 20:00

dinsdag-woensdag: van 08:00 tot 20:00

donderdag: van 08:00 tot het einde van de plenaire zitting

Links

Interinstitutionele accreditatie (in het Engels, Frans of Duits)

Accreditatie bij de Raad van de Europese Unie / Europese Raad