Media-accreditatie 

 

Journalisten, fotografen en audiovisuele media die niet in het bezit zijn van een inter-institutionele EU accreditatie moeten een media accreditatie (en in sommige gevallen een opnamevergunning) aanvragen om in het Europees Parlement te werken.


Er zijn 2 soorten accreditaties voor journalisten bij het Europees Parlement:

  • Tijdelijke accreditatie
  • Jaarlijkse accreditatie

Journalisten die toegang hebben tot de gebouwen van het Europees Parlement kunnen gebruik maken van alle faciliteiten voor journalisten.


Tijdelijke accreditatie (1 dag - 1 week)

Journalisten die het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg of Luxemburg willen bezoeken, kunnen online een accreditatie aanvragen voor een specifieke vergadering, bijeenkomst of plenaire zitting. Zij worden verzocht om zich te registreren door allereerst (éénmalig) een persoonlijk profiel aan te maken via deze link.

Wanneer de registratie succesvol is afgerond wordt er een email gestuurd vanaf het adres noreply@europarl.europa.eu naar het email adres zoals opgegeven in de registratie.

Na bevestiging van de aanmaak van het profiel, kan de accreditatie aanvraag worden gedaan door in te loggen op de website pagina voor de registratie van journalisten.


De volgende gegevens zijn nodig voor de online registratie:

  • Een foto in het formaat voor identiteitskaarten (d.w.z. portret, verhouding 3 bij 4, jpeg-formaat, +/- 100 kB).
  • Een officieel identiteitsdocument en ID-nummer
  • Een kopie van perskaart of brief van de hoofdredacteur

Wanneer de accreditatie is toegekend kan de badge worden opgehaald in het Bureau voor Media accreditatie (zie hieronder voor adres en contact gegevens). Badges worden alleen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs uitgereikt.


Jaarlijkse accreditatie

Journalisten die regelmatig verslag uitbrengen over de activiteiten van het Europees Parlement en/of in Brussel, Luxemburg of Straatsburg gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse accreditatie bij het Europees Parlement. De accreditatie is geldig voor de 3 locaties.

Regels en aanvraagformulier voor een jaarlijkse accreditatie (Engelse versie).

Alle geaccrediteerde journalisten kunnen gebruik maken van de werkfaciliteiten voor journalisten.


Opnamevergunning voor media

Journalisten die beeld- of geluidsopnamen willen maken in het Europees Parlement, moeten een vergunning aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend bij het Bureau voor Media-accreditatie (adres en contact gegevens zie hieronder) of voorafgaand aan het bezoek via e-mail (media.accreditation@ep.europa.eu). Bij de aanvraag moeten journalisten instemmen met de ‘regels inzake het maken van opnamen’. (in Engels)


Opnamevergunning voor niet-media

Fotografen of camera operators die op uitnodiging van een Lid van het Europees Parlement of één van de diensten van het Europees Parlement opnamen willen maken voor evenementen, communicatie of promotie, moeten over een ‘opnamevergunning voor niet-media’ beschikken. De opdrachtgever en/of uitvoerder moet minstens 24 uur van tevoren toestemming aanvragen via e-mail (media.accreditation@ep.europa.eu). Deze vergunning geeft geen toegang tot het Europees Parlement; hiervoor moet de opdrachtgever een aparte toegangspas voor bezoekers aanvragen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op de opnamen en het naleven van de ‘regels voor opnamen door niet-media’.

Bureau’s voor Media-accreditatie: openingstijden en adressen


Brussel: Bureau voor Media accreditatie, Pers-en bezoekersingang, Paul-Henri Spaak-gebouw PHS -1C029, Wiertzstraat.

Maandag-donderdag: van 08:30 tot 17:45

Vrijdag: van 08:30 tot 13:00


Straatsburg (tijdens zittingsweken): Persingang, Louise Weiss (LOW) gebouw (eerste ingang aan de linkerkant op het binnenplein Bronisław Geremek Agora)

Maandag: van 12:00 tot 20:00

Dinsdag-woensdag: van 08:00 tot 20:00

Donderdag: van 08:00 tot het einde van de plenaire zitting.


Meer informatie

Interinstitutionele accreditatie (in het Engels, Frans of Duits)

Accreditatie bij de Raad van de Europese Unie / Europese Raad