Nog één jaar 

 
 

De Europese Unie is een uniek gemeenschappelijk project, gebaseerd op vreedzame samenwerking, maar het wordt bedreigd door mensen die dat wat Europeanen samen hebben bereikt, kapot willen maken.

President Antonio Tajani 

Deze bedreiging staat in contrast met de resultaten van de recente Eurobarometer-peiling. Die wijzen op een toegenomen positieve houding ten opzichte van de EU, ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk – of misschien juist omdat daardoor een nieuw gevoel van betrokkenheid bij de Unie ontstaat. Voor het eerst is 48 % van de Europese burgers van mening dat "hun stem telt in de EU". Ondanks verschillen tussen de lidstaten komt dit neer op een totale stijging van 10 % in de afgelopen tien jaar. Dit zijn positieve indicatoren, maar we mogen niet achteroverleunen.

De komende maanden zullen onze burgers nadenken over wat de Europese Unie doet om hen te beschermen, nieuwe kansen te creëren en op het wereldtoneel met één stem naar buiten te treden. Zij zullen antwoorden verwachten op vragen over migratiestromen, terrorismebestrijding, milieu en werkgelegenheid. We moeten ervoor zorgen dat onze burgers op de hoogte zijn van het Europees Parlement de afgelopen jaren heeft bereikt.

We stellen het Europees Parlement – de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU – centraal in de discussie over de toekomst van Europa. Regeringsleiders komen nu regelmatig hun visie in het Europees Parlement uiteenzetten. Dit heeft geleid tot levendige debatten die de basis zullen vormen voor de volgende fase in de ontwikkeling van Europa. In juni kwamen meer dan 8.000 jongeren naar Straatsburg en zijn we meer te weten gekomen over de verwachtingen en zorgen van de volgende generatie, maar bovenal over de manier waarop we Europa samen vooruit kunnen helpen. Voor onze instelling is dit alweer een boeiende stap in de goede richting.

De media zullen een centrale rol spelen bij het informeren en beïnvloeden van de publieke opinie in de aanloop naar de verkiezingen. Om de campagnes in de afzonderlijke lidstaten te kunnen volgen, inzicht te krijgen in het effect ervan en in de veranderingen die zij in 2019 in het Parlement zullen teweegbrengen, hebben we een online persdossier samengesteld dat regelmatig zal worden geactualiseerd. Dit pakket omvat onder meer nuttige contactgegevens, een verkiezingsapp, achtergrondnota's, factsheets, grafieken en gegevens over de publieke opinie.

Antonio Tajani
Voorzitter