Europese verkiezingen 2019 

 
 
Voorzitter Antonio Tajani 

Eind mei 2019 zullen honderden miljoenen Europeanen een nieuw Europees Parlement kiezen en beslissen wie de volgende Europese Commissie zal leiden. De toekomst van Europa ligt in hun handen.

Alvorens besluiten te nemen die ons continent de komende jaren zullen vormgeven, zullen onze burgers de kandidaten en de programma's zorgvuldig beoordelen. De Europese Unie, een uniek gemeenschappelijk project dat is gebaseerd op vreedzame samenwerking, wordt bedreigd door mensen die willen kapotmaken wat we samen hebben bereikt.

Dit staat in contrast met de resultaten van de recente Eurobarometer-enquête, die wijzen op een toenemende positieve opinie over de EU, ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk – of misschien juist omdat daardoor een nieuw gevoel van gehechtheid aan onze Unie ontstaat. Voor het eerst is 48 % van de Europese burgers van mening dat "hun stem telt in de EU". Ondanks verschillen tussen de lidstaten komt dit neer op een totale stijging van 10 % in de afgelopen tien jaar. Dit zijn positieve indicatoren, maar we mogen niet achteroverleunen.

Met name de komende twaalf maanden zullen onze burgers nadenken over wat de Europese Unie doet om hen te beschermen, nieuwe kansen te creëren en haar kracht in het buitenland uit te stralen. Zij zullen antwoorden verwachten op zorgen over migratiestromen, terrorismebestrijding, milieu en werkgelegenheid. We moeten ervoor zorgen dat onze burgers op de hoogte zijn van de resultaten die de EP-leden dag aan dag boeken.

We stellen het Europees Parlement – de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU – centraal in de discussie over de toekomst van Europa. Regeringsleiders komen nu regelmatig hun visie in het Europees Parlement uiteenzetten. Dit heeft geleid tot levendige debatten die de basis zullen vormen voor de volgende fase in de ontwikkeling van Europa. In juni zullen meer dan 8 000 jongeren naar Straatsburg komen, zodat we meer te weten kunnen komen over de verwachtingen en zorgen van de volgende generatie, maar bovenal over de manier waarop we Europa samen vooruit kunnen helpen. Voor onze instelling is dit alweer een boeiende stap in de goede richting.

De media zullen een centrale rol spelen bij het informeren en beïnvloeden van de publieke opinie in de aanloop naar de verkiezingen. Om de campagnes in de afzonderlijke lidstaten te kunnen volgen, inzicht te krijgen in het effect ervan en in de veranderingen die zij in 2019 in het Parlement zullen teweegbrengen, hebben we een online perstoolkit samengesteld, die regelmatig zal worden geactualiseerd. Deze omvat onder meer nuttige contactgegevens, een verkiezingsapp, achtergrondnota's, factsheets, grafieken en gegevens over de publieke opinie, dit alles om u te helpen op de hoogte te blijven. Wij hopen dat u deze perskit nuttig vindt.

Antonio Tajani
Voorzitter