Europese verkiezingen 2019 

 
 

Deel deze pagina: 

Eind mei 2019 kiezen honderden miljoenen Europeanen een nieuw Europees Parlement. 

Eind mei 2019 zullen honderden miljoenen Europeanen een nieuw Europees Parlement kiezen en beslissen wie de volgende Europese Commissie zal leiden. De toekomst van Europa ligt in hun handen.

Alvorens besluiten te nemen die ons continent de komende jaren zullen vormgeven, zullen onze burgers de kandidaten en de programma´s zorgvuldig beoordelen. De Europese Unie, een uniek gemeenschappelijk project dat is gebaseerd op vreedzame samenwerking, wordt bedreigd door mensen die willen kapotmaken wat we samen hebben bereikt.

Dit staat in contrast met de uitkomsten van de recente Eurobarometer-enquête, die wijzen op een toenemende positieve opinie over de EU. Voor het eerst is 48% van de Europese burgers van mening dat “hun stem telt in de EU.” Ondanks verschillen tussen de lidstaten komt dit neer op een totale stijging van 10% in de afgelopen tien jaar. Dit zijn positieve indicatoren, maar we mogen niet achteroverleunen.

Europa moet veranderen en effectiever worden. Daarom is het belangrijk om de zorgen van burgers ter harte te nemen en tegelijkertijd verder te bouwen aan de toekomst op grond van wat we reeds hebben bereikt.

De komende maanden zullen onze burgers nadenken over wat de Europese Unie doet om hen te beschermen, nieuwe kansen te creëren en een sterke globale speler te zijn. Burgers verwachten antwoorden op zorgen over migratiestromen, terrorismebestrijding, milieu en werkgelegenheid. We moeten ervoor zorgen dat onze burgers op de hoogte zijn van de resultaten die de EP-leden dagelijks boeken, bijvoorbeeld op het gebied van asielbeleid, betere samenwerking met Afrika, terrorisme bestrijding, anti-dumping maatregelen om Europese banen te beschermen, internet giganten verantwoordelijk stellen voor de bescherming van persoons gegevens.

We hebben het Europees Parlement - de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU – sinds 2017 centraal gesteld in de discussie over de toekomst van Europa. Regeringsleiders komen nu regelmatig hun visie in het Europees Parlement uiteenzetten. Dit heeft geleid tot levendige debatten die de basis zullen vormen voor de volgende fase in de ontwikkeling van Europa. We hebben tevens meer dan 8000 jongeren in Straatsburg en 800 in Brussel verwelkomd, die de verwachtingen en zorgen van de volgende generatie met ons hebben gedeeld. Maar we hebben vooral van hen geleerd hoe we Europa samen vooruit kunnen helpen.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen de media een centrale rol spelen bij het informeren en weergeven van de publieke opinie. Om de campagnes in de afzonderlijke lidstaten te kunnen volgen, inzicht te krijgen in de gevolgen ervan en in de veranderingen voor het Parlement in 2019, hebben we een online persdossier samengesteld, dat regelmatig zal worden geactualiseerd. Het dossier omvat onder meer nuttige contactgegevens, een overzicht van werkzaamheden en behaalde resultaten van het huidige Europees Parlement, een verkiezingsapp, achtergrondnota´s, factsheets, grafieken en gegevens over opiniepeilingen , dit alles om u te helpen op de hoogte te blijven. Wij hopen dat u dit persdossier nuttig vindt.

Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement