De weg naar de Europese Verkiezingen: belangrijkste momenten 

 
 

Deel deze pagina: 

De werkzaamheden van het huidige Europees Parlement eindigen op 18 april 2019. Van 23 tot en met 26 mei kiezen burgers in 27 EU-lidstaten via rechtstreekse verkiezingen 705 nieuwe Europese parlementsleden.

In de laatste plenaire vergadering van 14-18 april debatteert en stemt het Parlement in zijn huidige vorm (751 leden uit 28 lidstaten) over een reeks belangrijke wetgevingsvoorstellen, waaronder maatregelen betreffende de Europese grens- en kustwacht en de bescherming van klokkenluiders.

Verder vindt het laatste debat plaats in een reeks over de toekomst van Europa met staatshoofden en regeringsleiders van EU-lidstaten, met de premier van Letland. De voorgaande debatten zijn hier terug te kijken.

Einde van de huidige termijn

Op 19 april begint het parlementaire reces. Lopende wetgevingsonderhandelingen met de lidstaten zijn opgeschort er voor die tijd geen akkoord was bereikt. Het gehele Europees Parlement kan wel stemmen over in te nemen posities en eerste lezingen afronden. Het nieuwe Europees Parlement zal de onderhandelingen dan weer voortzetten. Lees hier meer over de resultaten van het huidige Parlement.

Terugtrekking van het VK uit de EU

Het Britse lidmaatschap van de Europese Unie eindigt op 12 april 2019. Dit betekent ook het einde van het mandaat voor de 72 huidige Britse Europarlementariërs. Als er voor die tijd een akkoord wordt bereikt over een terugtrekkingsakkoord wordt deze periode verlengd tot 22 mei.

Het Europees Parlement moet met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2 van het Europese Unie Verdrag) goedkeuring verlenen aan het uittredingsakkoord tussen de EU en het VK. Lees online meer over de debatten en resoluties van het Parlement over de Brexit.

Lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen 2019

Op 15 mei om 21:00 uur organiseert het Europees Parlement een Europa-breed uitgezonden lijsttrekkersdebat in Brussel. Dit debat wordt georganiseerd en uitgezonden door Eurovisie - de European Broadcasting Union (EBU). Geaccrediteerde journalisten kunnen aanwezig zijn bij dit debat. Lees hier meer over de lijsttrekkers.

Verkiezingsdag in Brussel

Van 23 tot 27 mei zijn er pers- en audiovisuele faciliteiten beschikbaar voor de geregistreerde pers. Op zondag 26 mei worden er nationale exitpolls, resultaten en verklaringen van kandidaten gepubliceerd. Om het Europees Parlement te betreden is special accreditatie nodig. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Het nieuwe Parlement

Vanaf 27 mei starten de nieuw gekozen Europarlementariërs onderhandelingen om politieke groepen te vormen. Hiervoor zijn 25 leden nodig die ten minste een kwart van de lidstaten vertegenwoordigen.

Op 2 juli begint de negende termijn van het Europees Parlement met de eerste plenaire zitting in Straatsburg. Hier worden de voorzitter, 14 vicevoorzitters en de 5 quaestoren gekozen en er wordt beslist over het aantal en de samenstelling van de vaste commissies.

De nieuwe Europese Commissie

Lidstaten dragen een kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voor, maar moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. De nieuwe Commissievoorzitter moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd bij absolute meerderheid van stemmen (de helft plus een van het aantal leden). Als de voorgedragen kandidaat geen meerderheid behaald moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen (de lidstaten stemmen met gekwalificeerde meerderheid). Lees hier meer over de procedure.

Nationale verkiezingen in aanloop naar Europese verkiezingen

  • Finland (parlementsverkiezingen): 14 april
  • Spanje (parlementsverkiezingen): 28 april
  • Litouwen (presidentsverkiezingen): 12 mei
  • België (parlementsverkiezingen): 26 mei