De weg naar de Europese Verkiezingen: belangrijkste momenten 

 
 

Deel deze pagina: 

De werkzaamheden van het huidige Europees Parlement eindigden op 18 april 2019. Van 23 tot en met 26 mei kiezen burgers in alle EU-lidstaten via rechtstreekse verkiezingen hun Europese parlementsleden om het nieuwe Parlement samen te stellen.

Einde van de huidige termijn

Op 19 april begon het parlementaire reces. Lopende wetgevingsonderhandelingen met de lidstaten zijn opgeschort. Indien er geen akkoord was bereikt heeft het Europees Parlement wel een standpunt ingenomen en eerste lezingen afgerond. Het nieuwe Europees Parlement zal de onderhandelingen dan weer voortzetten. Meer over de resultaten van het huidige Parlement.

Terugtrekking van het VK uit de EU

Als gevolg van het akkoord dat op 10 april 2019 tijdens een speciale Europese Top is bereikt, is het einde van het Britse lidmaatschap van de Europese Unie vastgesteld op uiterlijk 31 oktober 2019. . Dit betekent dat het VK wettelijk is verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen, tenzij het VK voor die tijd het terugtrekkingsakkoord ratificeert..

Het Europees Parlement moet met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2 van het Europese Unie Verdrag) goedkeuring verlenen aan het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK. Lees online meer over de debatten en resoluties van het Parlement over de Brexit.

Eurovisie Lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen 2019

Op 15 mei om 21:00 uur is het Europees Parlement het toneel van het Europese lijsttrekkersdebat dat in de hele EU wordt uitgezonden. Dit debat wordt georganiseerd en uitgezonden door Eurovisie - de European Broadcasting Union (EBU). Geaccrediteerde journalisten kunnen aanwezig zijn bij dit debat in de plenaire zaal en in luisterzalen die ter beschikking worden gesteld.

Meer over de lijsttrekkers.

Meer informatie over het lijsttrekkersdebat.

Verkiezingsdag in Brussel

Van 23 tot en met 27 mei zijn er pers- en audiovisuele faciliteiten beschikbaar voor de geregistreerde pers. Op zondag 26 mei wordt de plenaire zaal van het Europees Parlement het middelpunt voor de bekendmaking van nationale exitpolls en resultaten en verklaringen van kandidaten. Om toegang te krijgen tot het Europees Parlement is speciale accreditatie nodig. Meer informatie over accreditaties.

Het nieuwe Parlement

Op 27 mei beginnen de nieuw gekozen Europarlementariërs onderhandelingen om politieke fracties te vormen. Voor een Europese fractie zijn minstens 25 leden nodig die ten minste een kwart van de lidstaten vertegenwoordigen. De politieke fracties moeten hun samenstelling op 24 juni bekendmaken.

Op 2 juli begint de negende termijn van het Europees Parlement met de eerste plenaire zitting in Straatsburg. Hier worden de voorzitter, 14 vicevoorzitters en 5 quaestoren gekozen en er wordt beslist over het aantal en de samenstelling van de vaste commissies.

De nieuwe Europese Commissie

Lidstaten dragen een kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voor, maar moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. De nieuwe Commissievoorzitter moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd bij absolute meerderheid van stemmen (de helft plus een van het aantal leden, i.e. 376). Als de voorgedragen kandidaat de benodigde meerderheid niet behaalt moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen (de lidstaten stemmen met gekwalificeerde meerderheid). Meer informatie over de procedure.

De kandidaat-commissarissen, die door de lidstaten worden voorgesteld, en de beoogd voorzitter van de Commissie moeten worden goedgekeurd door het Parlement voordat de Europese Commissie begin november in functie kan treden. Zie infographic.