Feiten en cijfers over de samenstelling van het EP 

 
 

In de briefings van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) worden actuele feiten en cijfers verstrekt over het Europees Parlement, de werkzaamheden en het verkiezingsproces.

Deze EPRS-briefing bevat wetenswaardigheden over het Europees Parlement, zowel nu – tijdens de huidige zittingsperiode 2014-2019 – als tijdens de zeven voorgaande zittingsperioden sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979.

Stemming in het halfrond van het Europees Parlement in Straatsburg 

Op de pagina's vindt u grafieken en cijfers over:

  • de samenstelling van het Europees Parlement vroeger en nu
  • de toename van het aantal partijen dat vertegenwoordigd is in het Parlement en de ontwikkeling van de politieke fracties,
  • het stijgende aantal vrouwen dat in het Parlement zitting heeft,
  • de kiesstelsels in de verschillende lidstaten
  • de opkomst bij de Europese verkiezingen in vergelijking met de nationale verkiezingen,
  • de werkzaamheden van het Parlement tijdens de zittingsperiode 2009-2014 en tijdens de huidige zittingsperiode,
  • de jaarlijkse kosten van het Parlement in vergelijking met andere parlementen en
  • de samenstelling van de belangrijkste bestuursorganen van het Parlement.

Toekomstige samenstelling van het Parlement

Na de Brexit en de verkiezingen van 2019 zal het aantal EP-leden worden teruggebracht tot 705.

Future distribution of seats in the European Parliament 

Analyse van de resultaten van Europese en nationale verkiezingen

De afdeling Analyse van de publieke opinie van het Europees Parlement volgt, in het licht van toekomstige en vorige Europese verkiezingen, alle politieke ontwikkelingen in de EU-lidstaten op de voet. We volgen verkiezingen, referenda en politieke ontwikkelingen in de lidstaten met betrekking tot hun relevantie en invloed op de Europese Unie en de samenstelling van het Europees Parlement.

De regelmatig geactualiseerde Analyse van de resultaten van Europese en nationale verkiezingen is de meest volledige en uitgebreide database van ontwikkelingen in het politieke spectrum in de hele EU sinds de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979.