Het nieuwe Europees Parlement 

 
 

Deel deze pagina: 

De achtste termijn van het Europees Parlement eindigt op 1 juli 2019. Het nieuwe Parlement wordt op 2 juli 2019 geïnstalleerd.

De nieuw gekozen Europarlementariërs zijn onderhandelingen aan het voeren om politieke fracties te vormen. Voor een Europese fractie zijn minstens 25 leden nodig die ten minste een kwart van de lidstaten vertegenwoordigen.

Op 2 juli begint de negende termijn van het Europees Parlement met de eerste plenaire zitting in Straatsburg. Hier worden de voorzitter, de 14 vicevoorzitters en 5 quaestoren gekozen en er wordt beslist over het aantal en de samenstelling van de vaste commissies.

Het nieuwe Europees Parlement: veel gestelde vragen

De nieuwe Europese Commissie

Lidstaten dragen een kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voor, maar moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. De nieuwe Commissievoorzitter moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd bij absolute meerderheid van stemmen (de helft plus een van het aantal leden, i.e. 376). Als de voorgedragen kandidaat de benodigde meerderheid niet behaalt moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen (de lidstaten stemmen met gekwalificeerde meerderheid). Lees hier meer over de procedure.

De kandidaat-commissarissen, die door de lidstaten worden voorgesteld, en de beoogd voorzitter van de Commissie moeten worden goedgekeurd door het Parlement voordat de Europese Commissie, begin november, in functie kan treden. Zie infographic.

Terugtrekking van het VK uit de Europese Unie

De Europese regeringsleiders zijn op 10 april overeengekomen dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie vertrekt.

Het Europees Parlement moet het uittredingsakkoord (en de voorwaarden waaronder dat gebeurt) goedkeuren (instemmingsprocedure, artikel 50 (2) van het Verdrag). Hiervoor is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende.

Meer informatie over de debatten en resoluties in het Parlement over Brexit kunt u hier vinden.

Het aantal leden van het Europees Parlement na de Brexit wordt teruggebracht tot 705. De extra zetels in de nieuwe samenstelling en 9e zittingsperiode van het EP voor Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Slowakije, Finland, Kroatië en Estland komen pas na het vertrek van het VK beschikbaar.

Verdeling van EP-zetels na Brexit