Feiten en cijfers over de Europese verkiezingen 

 
 

Deel deze pagina: 

De Europese verkiezingen vallen onder de EU-kieswet, die in 2002 en 2018 is herzien. De praktische details van het verkiezingsproces worden geregeld door nationale wetten in iedere lidstaat. Er zijn heel wat verschillen. Sommige landen hebben een stemplicht, sommige landen gaan stemmen op 23 mei, andere op 24 of 26 mei. De minimumleeftijd voor het stemmen verschilt van land tot land en hetzelfde geldt voor het hanteren van eventuele kiesdrempels. In het overzicht hieronder staan de nationale regels.


Nationale regels per lidstaat 

De EP-verkiezingswebsite publiceert regelmatige nieuwe verkiezingsinformatie voor burgers en kandidaten.

Samenstelling van het Europees Parlement 1979-2019

Een uitgebreide briefing van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (april 2019) bevat wetenswaardigheden over het Europees Parlement, zowel over de huidige zittingsperiode (2014-2019) als over de zeven voorgaande zittingsperioden sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979.

In het overzicht vindt u grafieken en cijfers over:

  • de samenstelling van het Europees Parlement vroeger en nu,
  • de toename van het aantal partijen dat vertegenwoordigd is in het parlement en de ontwikkeling van politieke fracties,
  • het toenemende aantal vrouwelijke Europarlementariërs ,
  • de kiesstelsels in de verschillende lidstaten
  • de opkomst bij de Europese verkiezingen in vergelijking met de nationale verkiezingen
  • de jaarlijkse kosten van het Parlement in vergelijking met andere parlementen
  • de samenstelling van de belangrijkste bestuursorganen van het Parlement en
  • statistieken over wetgevende en niet-wetgevende dossiers 2009-2018

Individuele grafieken zijn hier gratis te downloaden via het Graphic Warehouse (onder Graphics on Area of Freedom, Security and Justice).

De toekomstige samenstelling van het Europees Parlement

Na de Brexit wordt het aantal Europarlementariërs teruggebracht tot 705. Als het VK op 2 juli nog EU-lid is zal de huidige samenstelling van het Parlement (751 leden) worden aangehouden tot de dag van terugtrekking van het VK uit de EU.