Opiniepeilingen en onderzoek 

 
 

Opiniepeilingen en enquêtes in alle lidstaten

Het Parlement houdt regelmatig peilingen en enquêtes om de publieke opinie te monitoren, genaamd de Eurobarometer.

Een speciale reeks van Eurobarometer-enquêtes van het EP onderzoekt de belangstelling van Europeanen in de verkiezingen van 2019 en hun mening over het Europese project. Na de verkiezingen worden er gedetailleerde analyses gemaakt om het stemgedrag van de Europese burgers beter te begrijpen.

Peilingen van april en september 2018 tonen groeiende steun voor de EU

De meeste recente Eurobarometer-peiling van het Europees Parlement bevestigt dat de steun van de burgers voor de Europese Unie geleidelijk toeneemt. De peiling is uitgevoerd in april 2018 onder 27.601 mensen uit 28 lidstaten. De resultaten zijn hieronder weergegeven.

Eurobarometer over voordeel van EU-lidmaatschap 
  • 60% van de burgers vindt dat EU-lidmaatschap een goede zaak is voor hun land. Meer dan twee derde van de respondenten is ervan overtuigd dat hun land heeft geprofiteerd van lidmaatschap van de EU. Dit is de hoogste score ooit gemeten sinds 1983.
  • Bijna een derde van de respondenten weet de datum van de volgende Europese verkiezingen. De helft van de ondervraagden gaven aan geïnteresseerd zijn in de verkiezingen.
  • Het ´Spitzenkandidatensysteem´ wordt gezien als een positieve ontwikkeling voor de Europese democratie. De helft van de respondenten zegt dat dit systeem zorgt dat het waarschijnlijker maakt dat zij gaan stemmen.
  • Bijna driekwart wil dat die Europese lijsttrekkerssysteem vergezeld wordt met een echt debat over Europese problemen en de toekomst van de EU.

Wanneer de respondenten gevraagd werden naar specifieke onderwerpen die zij terug willen zien komen in de debatten antwoordde de helft (49%) terrorismebestrijding. Jeugdwerkeloosheid (48%), immigratie (45%) en economie (42%) waren andere vaak genoemde antwoorden. Ongeveer één derde van de Europeanen noemde het tegengaan van klimaatverandering en bescherming van het milieu (35%). Bescherming van de mensenrechten en democratie en de sociale bescherming van EU-burgers werd door 32% van de respondenten genoemd.

Eurobarometer topics 

Lees de hele peiling

Aankomende peilingen

Midden september 2018 verschijnt een nieuwe Eurobarometer-peiling. In oktober 2018 verschijnt de Parlemeter 2018, een onderzoek naar het imago en de rol van Europees Parlement.

Verkiezingspeilingen

In aanloop naar de verkiezingen worden er twee keer per maand peilingen van de stemintenties in de EU27 gepubliceerd. In de laatste maand voor de verkiezingen zal dit wekelijks gebeuren.

Werkwijze van de Eurobarometer-peilingen

De opiniepeilingen van het Europees Parlement en de Europese Commissie worden door dezelfde opdrachtnemer en volgens dezelfde werkwijze uitgevoerd om ze direct vergelijkbaar te maken en het mogelijk te maken er trends uit te halen. Zij maken gebruik van persoonlijke interviews met ongeveer 27.000 respondenten van 15 jaar of ouder uit alle 28 EU-lidstaten, die uit de volledige bevolking worden geselecteerd.

De steekproef wordt zorgvuldig samengesteld op basis van de sociaal-demografische structuur van elke lidstaat en is statistisch volledig representatief. Na analyse van de resultaten geeft deze peiling een zo volledig mogelijk overzicht van nationale ontwikkelingen, regionale bijzonderheden, sociaal-demografische verschillen en historische trends.

In een speciale reeks Eurobarometer-peilingen van het Europees Parlement onder alle Europeanen wordt de belangstelling voor de verkiezingen van 2019 gepeild en wordt hun mening gevraagd over het Europese project. Na afloop van de verkiezingen zal deze reeks onderzoeken worden aangevuld met gedetailleerde analyses om meer inzicht te krijgen in het stemgedrag van de Europese kiezers.

Voor elke peiling is de volgende informatie beschikbaar:

  • het hoofdverslag (op de datum van publicatie alleen in het Engels, daarna in 23 talen),
  • volledige bijlage met sociaal-demografische gegevens en resultaten,
  • nationale factsheets over de belangrijkste resultaten per lidstaat (in het Engels en de nationale taal/talen),
  • samengevoegde Excel-gegevensbestanden en
  • een SPSS-bestand met de volledige reeks ruwe gegevens (op verzoek).