Feiten en cijfers over de Europese verkiezingen 

 
 

In juli 2018 hebben het Parlement en de Raad een hervorming van de EU-kieswet goedgekeurd, die door de parlementen van de lidstaten moet worden geratificeerd. Een (Engelstalige) brochure van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement gaat hier dieper op in.

De praktische details van het verkiezingsproces worden geregeld door nationale wetten in iedere lidstaat. Er zijn heel wat verschillen. Sommige landen hebben stemplicht, sommige landen gaan stemmen op 23 mei, andere op 24 of 26 mei, de minimumleeftijd voor het uitbrengen van stemmen verschilt van land tot land en hetzelfde geldt ook voor eventuele kiesdrempels.

Overzicht van de regels in de verschillende lidstaten 

Een uitgebreide briefing van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement bevat wetenswaardigheden over het Europees Parlement, zowel over de huidige zittingsperiode (2014-2019) als over de zeven voorgaande zittingsperioden sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979.

Op de pagina's vindt u grafieken en cijfers over:

  • de samenstelling van het Europees Parlement vroeger en nu
  • de toename van het aantal partijen dat vertegenwoordigd is in het Parlement en de ontwikkeling van de politieke fracties,
  • het stijgende aantal vrouwen dat in het Parlement zitting heeft,
  • de kiesstelsels in de verschillende lidstaten
  • de opkomst bij de Europese verkiezingen in vergelijking met de nationale verkiezingen,
  • de werkzaamheden van het Parlement tijdens de zittingsperiode 2009-2014 en tijdens de huidige zittingsperiode,
  • de jaarlijkse kosten van het Parlement in vergelijking met andere parlementen en
  • de samenstelling van de belangrijkste bestuursorganen van het Parlement.

Toekomstige samenstelling van het Parlement

Na de Brexit en de verkiezingen van 2019 zal het aantal EP-leden worden teruggebracht tot 705.

Toekomstige verdeling van de zetels in het Europees Parlement 

Analyse van de resultaten van Europese en nationale verkiezingen

De afdeling Analyse van de publieke opinie van het Europees Parlement volgt, in het licht van toekomstige en vorige Europese verkiezingen, alle politieke ontwikkelingen in de EU-lidstaten op de voet. We volgen verkiezingen, referenda en politieke ontwikkelingen in de lidstaten met betrekking tot hun relevantie en invloed op de Europese Unie en de samenstelling van het Europees Parlement.

De regelmatig geactualiseerde Analyse van de resultaten van Europese en nationale verkiezingen is de meest volledige en uitgebreide database van ontwikkelingen in het politieke spectrum in de hele EU sinds de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979.