Opiniepeilingen en enquêtes in alle lidstaten 

 
 

Deel deze pagina: 

Het Parlement houdt regelmatig zogenaamde Eurobarometer onderzoeken: peilingen en enquêtes om de publieke opinie te monitoren.

Een speciale reeks van deze Eurobarometer-enquêtes onderzoekt de belangstelling van Europeanen in de verkiezingen van 2019 en hun mening over het Europese project. Na de verkiezingen worden er gedetailleerde analyses gedaan om het stemgedrag van de Europese burgers beter te begrijpen.

Peilingen van 2018/2019 laten groeiende steun voor de EU zien

De meest recente Eurobarometer-peilingen van het Europees Parlement bevestigen dat de steun van de burgers voor de Europese Unie geleidelijk toeneemt. De peiling uitgevoerd onder meer dan 27000 mensen uit 28 lidstaten laat het volgende zien:

Grafiek uit de Eurobarometer 
  • 62% van de burgers vindt dat EU-lidmaatschap een goede zaak is voor hun land. Meer dan twee derde van de respondenten (68%) is ervan overtuigd dat hun land heeft geprofiteerd van lidmaatschap van de EU. Dit is de hoogste score ooit gemeten sinds 1983.
  • 66% van de respondenten zou bij een referendum stemmen voor het behoud van het EU-lidmaatschap van hun land (een meerderheid in alle lidstaten) en maar 17% zou uittreding overwegen. 17% is onbeslist.

Wanneer respondenten gevraagd werd naar specifieke onderwerpen die zij in debatten aan de orde willen stellen antwoordde de helft (50%) migratie, gevolgd door economie (47%) en jeugdwerkloosheid (47%). Terrorismebestrijding zakte van de eerste naar naar de vierde plaats met 44%.

De Eurobarometer die op 25 april 2019 is gepubliceerd laat zien dat de steun voor de EU historisch hoog blijft. Lees hier het persbericht.

Vergelijk met de Eurobarometer van april 2018.

Werkwijze van de Eurobarometer-peilingen

De opiniepeilingen van het Europees Parlement en de Europese Commissie worden door hetzelfde peilingbureau en volgens dezelfde werkwijze uitgevoerd om ze direct vergelijkbaar te maken en om trends te observeren. Ze maken gebruik van persoonlijke interviews met ongeveer 27.000 respondenten van 15 jaar of ouder uit alle 28-lidstaten, die uit de totale bevolking worden geselecteerd.

De steekproef wordt zorgvuldig samengesteld op basis van de sociaal-demografische structuur van elke lidstaat en is statistisch volledig representatief. Na analyse van de resultaten geeft deze peiling een zo volledig mogelijk overzicht van nationale ontwikkelingen, regionale bijzonderheden, sociaal-demografische verschillen en historische trends.

Voor elke peiling is de volgende informatie beschikbaar:

  • het hoofdverslag (op datum van publicatie in het Engels, daarna in 23 talen),
  • volledige bijlage met sociaal-demografische gegevens en resultaten,
  • nationale factsheets over de belangrijkste resultaten per lidstaat (in Engels en de nationale taal/talen)
  • samengevoegde Excel-gegevensbestanden en
  • een SPSS-bestand met de volledige reeks ruwe gegevens (op verzoek).