Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
Icon top story
In het nieuws :

Klimaatverandering - Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering aan te pakken

Milieu 21-02-2017 - 17:36 / Bijgewerkt op: 15-03-2017 - 17:53
 
 

Klimaatverandering is van invloed op alle regio's in de hele wereld op veel manieren: smeltend ijs en de stijgende zeespiegel; extreme weersomstandigheden; het uitsterven van diersoorten; wijzigingen in de bossen, kustlijnen en andere ecosystemen; risico's voor de gezondheid van mens en dier; kosten voor de samenlevingen en economieën. Klimaatverandering blijft daarom een belangrijk aandachtspunt voor het Europees Parlement. (Lees meer: Terugdringen van de koolstofuitstoot voor aanpak klimaatverandering)

Vandaag debatteert het Parlement over een verslag over het geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied. Omdat het klimaat verandert en de temperatuur wereldwijd stijgt, smelt jaarlijks ongeveer 280 miljard ton van de ijskappen. Het milieu is echter slechts één aspect van de uitdagingen: een zeestraat maakt de weg vrij voor handel, winning van natuurlijke hulpbronnen, toerisme en een grotere militarisering. (Lees meer: Noordpoolgebied: EP-leden in debat over strategie om conflicten te voorkomen)

Een neveneffect van de opwarming van de aarde brengt gemakkelijker toegang tot voorheen onbereikbare noordelijke regio’s met zich mee. De internationale concurrentie voor de toegang tot het Noordpoolgebied en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen neemt toe. De commissies Buitenlandse zaken en Milieu namen vandaag een gezamenlijk verslag aan waarin zij de EU oproepen tot snelle actie om de militarisering van de regio te vermijden en het unieke ecosysteem te behouden. (Lees meer: Leden pleiten voor snelle maatregelen voor bescherming Noordpoolgebied)

Binnen een jaar na de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs, komen wereldleiders en onderhandelaars bijeen voor besprekingen in Marrakesh. De COP22 conferentie van 7-18 november richt zich op de uitvoering van het eerste algemeen bindende mondiale akkoord over klimaatverandering, een kwestie van grote urgentie voor de planeet. Het Parlement wordt vertegenwoordigd met een delegatie van 12 leden onder leiding van de voorzitter van de milieucommissie, Giovanni La Via. (Lees meer: Wat staat er op het spel bij de klimaatonderhandelingen in Marrakesh? )

Het EP heeft vandaag ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en COP21-Voorzitter, Ségolène Royal. De EU-ministers hadden afgelopen vrijdag al goedkeuring gegeven. EU-ratificatie zal zorgen voor de inwerkingtreding van het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord. Afgelopen week spraken wij met de voorzitter van de milieucommissie, Giovanni La Via, over de betrokkenheid van het EP bij het klimaatakkoord. (Lees meer: Klimaatakkoord van Parijs: "We werken aan een snelle inwerkingtreding")

Vijftien leden woonden vorige week de klimaattop in Parijs bij om het ambitieuze standpunt van het Parlement over klimaatverandering te verdedigen. Een internationaal en historisch akkoord werd zaterdagavond tussen de 196 partijen bereikt. We vroegen het hoofd van de EP-delegatie, Giovanni La Via, welke invloed dit zal hebben op het toekomstige wetgevende werk van het Parlement. (Lees meer: La Via over het klimaatakkoord: "Een duidelijke richting voor het klimaatbeleid voor de komende eeuw")

De klok tikt. Binnen twee maanden zullen deskundigen, experts, politici en ngo’s in Parijs bespreken hoe klimaatverandering kan worden bestreden. Het Parlement stuurt een delegatie van 15 leden om te lobbyen voor een succesvol resultaat. Vandaag is er een stemming over de positie van het Parlement voor de klimaattop of de 21e Conferentie van de Partijen (COP21). Volg het live en bekijk onze infografiek. (Lees meer: Infografiek klimaatverandering: Welke landen zijn de grootste vervuilers?)

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen. (Lees meer: Minder CO2-uitstoot: de juiste balans vinden tussen bescherming bedrijfsleven en bestrijding klimaatverandering)

Hooggeplaatste gasten, plechtige toespraken en een warm applaus. Dit alles was aanwezig op dinsdagmiddag tijdens de ceremonie rondom de historische stemming in het Parlement voor ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs en de ondertekening die de weg vrijmaakt voor de inwerkingtreding. (Lees meer: Foto's: EP geeft groen licht aan klimaatakkoord Parijs)

Europeanen zijn zeer begaan met het milieu: 67% wil de EU om meer te doet aan milieubescherming, blijkt uit een Eurobarometer-onderzoek in opdracht van het Europees Parlement. Lees ons artikel voor meer informatie over wat de EU al doet en zal doen om uw gezondheid en de biodiversiteit te beschermen en om klimaatverandering tegen te gaan. (Lees meer: Milieu: 67% van de Europeanen wil dat de EU meer doet)

Deze week stemmen de leden over wijzigingen van het Kyotoprotocol en roepen zij de lidstaten op om haast te maken met het ratificatieproces. De rapporteur van het verslag, Elisabetta Gardini, merkt op dat de tweede verbintenisperiode voornamelijk wordt ondersteund door de EU-landen en herinnert dat de EU en haar lidstaten al een emissiereductie van 20% tegen 2020 nastreven. Het plenaire debat is op dinsdag 9 juni en de stemming op woensdag 10 juni. Bekijk onze infografiek over CO2-uitstoot. (Lees meer: Klimaatverandering: van Kyoto naar Parijs en verder)

De financiering van maatregelen om het klimaat te redden was afgelopen maandag een centraal thema van debat door nationale en Europese parlementariërs tijdens de hoorzitting over de aanstaande klimaatconferentie in december in Parijs. De nationale parlementsleden waren van mening dat hun werk nu begint, door ervoor te zorgen dat hun regeringen naar Parijs komen met de juiste standpunten. (Lees meer: Klimaatverandering: de uitdaging om financiering te vinden)

‘Verhef je stem, niet de zeespiegel’ is het motto van wereldmilieudag. De dag die op donderdag 5 juni wordt gehouden, is dit jaar gewijd aan kleine eilanden en klimaatverandering. Het Europees Parlement bevindt zich in de voorhoede om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen door het aannemen van wetgeving om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door de EU te begeleiden naar een koolstofarme economie. (Lees meer: Wereldmilieudag: de voortdurende strijd van het Parlement tegen klimaatverandering )

REF. : 20141118TST79414
 
 
EP-leden pleiten voor hervorming van koolstofhandel
 

Het Europese 'cap-and-trade'-systeem is het eerste van zijn soort wereldwijd om koolstofemissies aan te pakken met de middelen van de vrije markt... en is zeker aan een update toe.

 
Gemeenschappelijke doelstellingen: de Energie-unie
 

Europa wordt geplaagd door luchtverontreiniging en wisselvallige brandstofprijzen - we moeten actie ondernemen.

 
Het EP keurt de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs goed
 

Het Europees Parlement heeft zijn toestemming gegeven aan de ratificatie van het allereerste universele en wettelijk bindende mondiale klimaatakkoord in de aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

 
67%
van de EU-burgers steunt meer actie van de EU voor milieubescherming (Eurobarometer 2016)
(Lees meer)
Voornaamste punten van klimaatakkoord Parijs
 

de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2 ° C boven het pre-industriële niveaus houden

 
 

nastreven van de inspanningen om de temperatuurstijging tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau te beperken

 
 

zo snel mogelijk de wereldwijde piek van de uitstoot van broeikasgassen bereiken in het besef dat een piek later bereikt zal worden in ontwikkelingslanden, en daarna zorgen voor snelle reductie

 
 

de ontwikkelde landen zullen tegen 2020 minstens $100 miljoen per jaar mobiliseren voor klimaatsteun aan ontwikkelingslanden

 
 

om de 5 jaar, te beginnen in 2023, zullen landen zullen hun plannen en bijdragen herzien