Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
Energie-Unie
In het nieuws :

Energie-unie - Verenigd door zorg om energie en klimaat

Energie 21-02-2017 - 17:34
 
 

In februari 2015 presenteerde de Europese Commissie het plan voor een energie-unie die tot doel heeft de belemmeringen voor grensoverschrijdende energiestromen te verwijderen en Europa minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken, die nu meestal worden geïmporteerd. Dit zou moeten resulteren in een lagere energierekening, minder vervuiling en ons beter bestand moeten maken tegen verstoringen in de aanvoer. (Lees meer: Naar een ander Europees energiebeleid)

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen en het waarborgen van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening staan hoog op de agenda van het Parlement in de tweede helft van de legislatuur. Een windmolenpark in Asse (België) is slechts één van de voorbeelden van de voortgang op dit gebied. Bekijk de video voor meer informatie en lees verder over de prioriteiten voor het EU-energiebeleid de komende maanden en jaren. (Lees meer: Prioriteiten voor Europa: betaalbare, veilige en schone energie)

De milieucommissie heeft de hervorming van het EU-emissiehandelssysteem gesteund om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. De wetsontwerpen moeten de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod op de emissierechtenmarkt aanpakken en zo de weg vrijmaken voor stimulering van groene investeringen. (Lees meer: De hervorming van de EU-emissiehandel in een notendop)

De EU loopt constant het risico op verstoring van de energievoorziening, 10% van de huishoudens kan zich geen goede verwarming veroorloven en te veel energie wordt verspild, vertelde vicevoorzitter van de Commissie voor Energie-unie, Šefčovič begin deze week aan de EP-commissies Energie en Milieu. Hij presenteerde zijn visie voor een Energie-unie en luisterde naar de prioriteiten en aandachtspunten van de leden. (Lees meer: Verenigd in zorgen over energiekwesties)

Een nieuwe, strengere schaal van A tot en met G die de energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten toont, moet binnen 5 jaar worden ingevoerd om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang. De meeste toestellen op de markt voldoen nu aan de vereisten van categorie A zoals die in 2010 werden omschreven. Daarom zijn er steeds meer plussen nodig om energie-efficiëntie aan te duiden. Een strengere schaal moet ervoor zorgen dat producenten steeds efficiëntere toestellen ontwikkelen. (Lees meer: Energie-efficiëntie huishoudapparaten: EP-leden pleiten voor strengere A tot en met G-schaal)

Energievraagstukken staan al geruime tijd hoog op de agenda van de EU. De oprichting van de energie-unie is één van de belangrijkste prioriteiten van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Vandaag wordt over energie gesproken in de plenaire vergadering met vicevoorzitter van de Commissie, Maros Šefčovič. Vooruitlopend op het debat spraken wij met de voorzitter van de energiecommissie en oud-Voorzitter van het Parlement, Jerzy Buzek. (Lees meer: Buzek: "Energie-unie kan economie aanjagen en voor banen zorgen")

Het veiligstellen van de energievoorziening tegen betaalbare prijzen, de energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot verlagen. Deze thema’s zullen de komende jaren hoog op de agenda van het Europees Parlement staan en zij zullen ook op de top van Europese leiders van 26-27 juni worden besproken. Deze week is gewijd aan duurzame energie en er zijn rond dit thema honderden evenementen in heel Europa. (Lees meer: Energie: de uitdagingen voor het nieuwe Parlement)

REF. : 20150316TST34725