Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
Afbeelding imigratieroutes
In het nieuws :

Migratie: een gemeenschappelijke uitdaging - EU op zoek naar een antwoord op de migratiecrisis

Grondrechten / Immigratie / Justitie en binnenlandse zaken / Asielbeleid 01-08-2016 - 17:25 / Bijgewerkt op: 17-03-2017 - 09:50
 
 

Europa wordt geconfronteerd met een grote toestroom van migranten: honderden duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en armoede komen naar Europa, op zoek naar veiligheid en een beter leven. Terwijl de EU zoekt naar de beste aanpak om om te gaan met deze ongekende migratiestijging, dringen de EP-leden aan op een beter gecoördineerd en uitgevoerd asielsysteem. (Lees meer: Vluchtelingen: hoe moet de EU omgaan met de toegenomen migratie?)

De toegenomen migratiestromen naar Europa en de duizenden vermiste vluchtelingenkinderen tonen de grenzen van het huidige EU-asielstelsel. In 2016 ontvingen Griekenland en Italië meer dan 354.886 vluchtelingen. De noodzaak om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen, is dringender dan ooit. Op donderdag presenteert Cecilia Wikström, rapporteur voor de hervorming van de Dublin-verordening haar ontwerpverslag in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. (Lees meer: Naar een beter gemeenschappelijk Europees asielstelsel)

Volgens Frontex, het EU-agentschap voor grenscontrole, daalde het mensen dat via zee naar Europa reisde in 2016 met twee derde. Er was echter een verschuiving: minder migranten die de oversteek naar Griekenland waagden en meer migranten die naar Italië gingen. De VN meldt dat 2016 het dodelijkste jaar ooit is geweest voor migranten bij de oversteek via de Middellandse Zee, met meer dan 5.000 omgekomen of vermiste mensen. (Lees meer: Vluchtelingencrisis: "Europa lijkt noch een plan A, noch een plan B te hebben”)

Vluchtelingendag wordt elk jaar op 20 juni gehouden als eerbetoon aan de mensen die gedwongen hun land hebben ontvlucht als gevolg van oorlog, conflicten of armoede. Vorig jaar alleen al staken meer dan één miljoen mensen de Middellandse Zee over op de vlucht naar de EU. Van deze mensen zijn 3,3771 als vermist of omgekomen geregistreerd Het merendeel van de vluchtelingen komt uit Syrië (38%). Bekijk onze infografiek om te zien hoe de situatie evolueerde in de periode 2011-2015. (Lees meer: Vluchtelingendag: de situatie in de EU)

De instroom van illegale migranten blijft een uitdaging voor Europa. Volgens Frontex moesten alleen al in de afgelopen week 13.800 mensen worden gered uit de Middellandse Zee. De EU werkt aan verschillende manieren om migratie beter te beheren. Op maandag 30 mei keurde de EP-commissie Burgerlijke vrijheden voorstellen goed over migratie en samenwerking met andere landen, wat de weg vrijmaakt voor een beter beheer van de grenzen van de EU. Lees verder voor een overzicht van de voorstellen. (Lees meer: Migratie: verbetering van het beheer en de veiligheid van de EU-grenzen)

Wonen in een vluchtelingenkamp kan een nachtmerrie zijn. De situatie is nog erger als je vrouw bent of kind zonder ouders. Een delegatie van de commissie Rechten van de vrouw bezocht op 3 en 4 november kampen en centra in Athene, Griekenland. Na hun missie spraken we met de delegatieleider, Constance Le Grip. Ze liet weten dat andere lidstaten hun toezeggingen moeten respecteren en meer vluchtelingen - vooral vrouwen en kinderen - moeten accepteren.. (Lees meer: Constance Le Grip over vrouwelijke vluchtelingen)

De EU-Turkije-top van maandag, gericht op het bereiken van een akkoord over de aanpak van de vluchtelingcrisis, wordt op woensdagochtend vanaf 09.00 uur besproken. De leden zullen dan ook hun verwachtingen voor de EU-top van volgende week bespreken. De voorstellen om de vluchtelingenstroom aan te pakken bevat een voorstel dat elke gevluchte Syriër door Turkije wordt teruggenomen, een ander voorstel is dat erkende Syrische vluchtelingen worden geherhuisvest in de EU. (Lees meer: Live: debat over de EU-Turkije top)

"Ten behoeve van de vluchtelingen is het nodigom samen te werken met Turkije," zei EP-voorzitter Martin Schulz na een ontmoeting met de Turkse premier Ahmet Davutoğlu op maandag 7 maart. Zij bespraken de vluchtelingencrisis, grenscontroles, visumliberalisering voor Turkse burgers evenals de persvrijheid in Turkije voorafgaand aan de top EU-Turkije met regeringsleiders en de Turkse premier. (Lees meer: Schulz: "Ten behoeve van de vluchtelingen moeten we samenwerken met Turkije")

Tackling unemployment and migration are for many Europeans the biggest challenges facing the EU, according to the latest Eurobarometer opinion poll commissioned by Parliament. Nearly two thirds think decisions on migration should be taken at the EU level rather than nationally, while eight out of ten said asylum seekers should be “better distributed among all EU member states”. However, the answers vary considerably from country to country. (Lees meer: Survey: Two out of every three Europeans want migrant crisis tackled at EU level)

Parliament backed temporary emergency rules to relocate an initial total of 40,000 asylum seekers from Italy and Greece to other EU member states over two years in a vote on Wednesday. In the migration debate on Wednesday, most MEPs welcomed the Commission's new proposals outlined by Juncker in his state of the Union speech, stressing that more contributions to solidarity will be needed. (Lees meer: MEPs approve first emergency rules for distributing asylum seekers in the EU)

Het onvermogen om de almaar stijgende aantallen migranten op te vangen, vereist een grondige herziening van de 'Dublin-regels' volgens Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken woensdag. Er moet een gecentraliseerd systeem komen voor het indienen van asielverzoeken en de verwerking daarvan. Het systeem - dat ook quota per lidstaat zou kunnen inhouden- werkt met zg. 'hotspots', plaatsen van waaruit vluchtelingen worden verdeeld. (Lees meer: Europees Parlement wil gecentraliseerd systeem met de nationale quota voor asielaanvragen)

Het Europees migratie- en asielbeleid en de procedures moeten in genderspecifieke zin veranderd worden om de veiligheid te verbeteren van vrouwen die asiel aanvragen, velen van wie met jonge kinderen en andere afhankelijke familieleden reizen. Dit zeggen de leden van het Europees Parlement in een resolutie die dinsdag werd aangenomen. (Lees meer: EP roept op tot genderspecifiek asielbeleid)

Europa wordt geconfronteerd met de grootste bevolkingsbeweging sinds de Tweede Wereldoorlog. Of vluchtelingen een kans hebben om een nieuw leven in de EU op te bouwen, is sterk afhankelijk van hun snelle integratie op onze arbeidsmarkten. Het hebben van een baan vergemakkelijkt sociale integratie. De commissie Werkgelegenheid besprak op donderdag met internationale deskundigen de kansen en uitdagingen. (Lees meer: Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkten: voordelen en uitdagingen)

“Political grandstanding” that equates refugees with terrorists only foments the hatred and disillusion that inspires those who join terrorist groups, argued many MEPs in Wednesday’s debate. Rather than allow Europe’s freedoms and tolerance to be eroded, EU countries must strive to strengthen security, by stepping up intelligence cooperation and data-sharing, and investing in the skills and technology needed to fight terrorism, MEPs urged. (Lees meer: Don’t equate refugees with terrorists – boost security instead, urge MEPs )

Het debat dinsdag om 10:00 uur met Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over de conclusies van de toppen van 15 en 25 oktober staat in het teken staan van migratie. Aan bod komt onder meer de EU samenwerking met Turkije, de dialoog met Afrikaanse landen (EU-Afrikatop 11 november Valetta) en de wijze waarop de Europese steun gefinancierd moet worden. (Lees meer: Migratiedebat met Tusk en Juncker: Turkije, de Balkan, geld en grenzen)

Europa heeft een bindend permanent systeem voor de hervestiging van vluchtelingen nodig, zei EP-voorzitter Martin Schulz tegen de staatshoofden en regeringsleiders bij de start van een Europese Raad over migratie. "Europese solidariteit gaat over het delen van verantwoordelijkheden en laat niemand alleen," zei hij. De top op 15-16 oktober zal verder gaan over de economische en monetaire unie, het Britse referendum over de EU en Turkije en Syrië. (Lees meer: Schulz over hervestiging vluchtelingen: “Europese solidariteit gaat over het delen van verantwoordelijkheden”)

Een noodvoorstel om 120.000 asielzoekers uit Italië, Griekenland en Hongarije in andere EU-lidstaten te hervestigen is donderdag door het Europees Parlement goedgekeurd. Eerdere tijdelijke noodmaatregelen voor de hervestiging van 40.000 asielzoekers uit alleen Italië en Griekenland in twee jaar tijd waren op 9 september al door het Parlement aangenomen. (Lees meer: EP stemt vóór herverdeling van nog eens 120.000 asielzoekers in de EU)

De Europese Unie moet alles uit de kast halen om te voorkomen dat nog meer bootvluchtelingen in de Middellandse Zee verdrinken. Zo zou het mandaat van 'operatie Triton' ook zoek- en reddingsacties moeten omhelzen, stelt het EP. Ook wil het EP dat er bindende quota komen voor de opvang van migranten in de verschillende lidstaten, dat er meer geld beschikbaar komt voor terugkeerregelingen, dat er beter wordt samengewerkt met derde landen en dat mensensmokkelaars harder worden aangepakt. (Lees meer: EP wil bindende quota voor opvang asielzoekers)

REF. : 20150831TST91035
 
 
Gemeenschappelijke doelstelllingen: Migratie
 

BeGemeenschappelijke doelstelllingen: Migratiezorgdheid in Europa over Amerikaans 'reisverbod' neemt toe

 
Bezorgdheid in Europa over Amerikaans 'reisverbod' neemt toe
 

Bezorgdheid in Europa over Amerikaans 'reisverbod' neemt toe

 
1,2 miljoen
asielzoekers die voor de eerste keer asiel aanvroegen in in de lidstaten in 2015
(Lees meer)
Migratiecrisis: buiten Europa
 

Lasten delen en een goed integratiebeleid zijn noodzakelijk, zei Karen AbuZayd, speciaal adviseur over de VN-Top, tegen het EP, voorafgaand aan de mondiale top over de aanpak van grootschalige bewegingen van vluchtelingen en migranten.

 
Het nieuwe Europese agentschap komt in zicht
 

De Europarlementariërs doen hun zegje over de maatregelen om de veiligheid aan de buitengrenzen te verhogen om zo het Schengengebied te bescherm

 
Terugsturen van migranten die illegaal in Europa verblijven
 

Het EP stemt ervoor om het Europees reisdocument te herzien om de bureaucratie rondom de terugkeer van onregelmatige migranten te verminderen.

 
Vluchtelingen: Manieren om te integreren
 

Het Parlement onderzoekt mogelijkheden om de nieuwkomers te helpen werk te zoeken, afgezien van de grotere kwestie van sociale insluiting.

 
EP-leden bekijken de situatie van de migranten in Griekenland
 

Een delegatie van de Commissie Burgerlijke Vrijheden was in Griekenland om de situatie van de migranten te evalueren en om te controleren of het akkoord van de EU met Turkije geïmplementeerd wordt.

 
Migrantenakkoord EU-Turkije: leden beantwoorden vragen van Facebook
 

EP-leden Kashetu Kyenge en Roberta Metsola, medeauteurs van een groot migratieverslag, beantwoorden vragen van Facebook over het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije en andere punten.

 
Migratiecrisis: op zoek naar een menselijk antwoord
 

Interview met Kashetu Kyenge

 
Migratiecrisis: op zoek naar een oplossing voor de EU en haar buurlanden
 

Interview met Roberta Metsola

 
Internationale Vrouwendag 2016
 
Asiel zoeken in de EU
 

Wat gebeurt er precies als iemand asiel aanvraagt in de EU? Kijk wat de definitie is van een asielzoeker, wat z'n rechten en plichten zijn, en hoe het proces verloopt.

 
Hoe denken de Europeanen over immigratie?
 

Volgens een nieuw Eurobarometeronderzoek van het Europees Parlement zien de Europeanen immigratie als één van de grootste uitdagingen voor de EU. De meerderheid wil een betere verdeling van de asielzoekers. Maar de meningen verschillen per land.

 
Schengen in gevaar
 

Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop aan de Griekse en Zweedse grens geprobeerd is de migratie op te vangen, die veel kritiek heeft gekregen omdat het de Schengenzone in gevaar brengt.

 
De Europese buitengrenzen
 

De immigratie via de Europese buitengrenzen haalt geregeld de voorpagina, en leidt tot uitdagingen en debatten. Kijk wat het EU-agentschap Frontex doet om de beveiliging te waarborgen.

 
Migratiecrisis: Antwoorden op de vragen van de burgers
 

De vluchtelingencrisis die Europa overspoelt heeft tot veel angst en twijfel geleid onder de Europese burgers. EP'er Elmar Brok beantwoordt drie vragen die op Facebook zijn gesteld.

 
De herverdeling van vluchtelingen in Griekenland is begonnen
 

Martin Schulz en Alexis Tsipras zijn aanwezig bij de eerste herverdeling van vluchtelingen uit Griekenland: 30 migranten uit Irak en Syrië. (5-11-2015)