Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
Top STORY ICON - IWD2017 ©Getty Image
In het nieuws :

Internationale Vrouwendag 2017: economisch empowerment van vrouwen - Er samen werk van maken

Rechten van de vrouw/Gelijke kansen 07-03-2017 - 16:04 / Bijgewerkt op: 08-03-2017 - 18:25
 
 

Vrouwen krijgen nog altijd minder geld voor hetzelfde werk. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities - slechts een derde van de managers in de EU is vrouw en ze verdienen gemiddeld een kwart minder dan mannen. Dit jaar vraagt het Parlement aandacht voor economisch empowerment van vrouwen. (Lees meer: Internationale Vrouwendag 2017: economisch empowerment van vrouwen)

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag in het Parlement in het teken van economisch empowerment van vrouwen Op het gebied van gendergelijkheid moet nog veel worden gedaan, zowel wat betreft de taakverdeling thuis, als wat betreft de situatie op het werk, in de politiek en in het onderwijs, zeggen EP-leden Constance Le Grip en Anna Hedh. Bekijk de video. (Lees meer: "Vrouwen moeten zich bewust worden van het enorme potentieel dat ze hebben" )

Elk jaar vraagt het Europees Parlement in het kader van de Internationale Vrouwendag aandacht voor een specifiek onderwerp. Dit jaar hebben we besloten om licht te werpen op economisch empowerment van vrouwen. Bekijk de infografiek om te zien waar we moeten werken aan verbetering. (Lees meer: Genderevenwicht: vijf prioriteiten voor verbetering )

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag in het EP in het teken van economisch empowerment. Op woensdag 8 maart geeft het Spaanse EP-lid Ernest Urtasun (Groenen/EVA), auteur van een verslag over gelijkheid, antwoord op uw vragen op FB live. Vrouwen worden nog vaak minder betaald, krijgen een lager pensioen en zijn minder vertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven en in de politiek. (Lees meer: Internationale Vrouwendag: EP werpt licht op economisch empowerment van vrouwen)

REF. : 20170306TST65203
 
 
De genderkloof in Europa dichten
 

De EU is halverwege met gendergelijkheid, de zaken gingen langzaam het afgelopen decennium.De leden ijveren voor acties die de genderkloof eindelijk moeten dichten.

 
Meer vrouwen in de wetenschap
 

Zeer weinig vrouwen streven een wetenschappelijke loopbaan na. Ze zijn nog steeds niet happig om een door mannen overheerste wereld binnen te stappen, zeggen Europarlementariërs Eva Kaili en Michèle Rivasi.