Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych 

Parlament podda pod głosowanie rekomendacje dotyczące sposobów na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Głosowanie odbędzie się w środę, po debacie z Komisarzem László Andorem, odpowiedzialnym za zatrudnienie i sprawy społeczne.

Rekomendacje te to pierwsza odpowiedź nowego Parlamentu na problem wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób poniżej 26 roku życia, widoczny w całej Europie, a przede wszystkim w krajach dotkniętych kryzysem.


Poprzedni Parlament, w 2013 roku, przegłosował dwie rezolucje, jedną nakłaniającą kraje członkowskie do wprowadzenia ułatwień dla młodych przy zmianie pracy oraz udziale w szkoleniach, drugą wzywającą UE do udzielania wsparcia w tworzeniu wysokich standardów dla szkoleń i staży.


Parliament also amended European Globalisation Adjustment Fund (EGF) rules to allow temporary aid to be granted to young people who are not in employment, education or training, provided that they come from regions hit by redundancies.


Parlament wprowadził także poprawki do Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF), aby umożliwić udzielenie tymczasowego wsparcia osobom młodym, które pozostają bez pracy, nie uczą się ani nie odbywają staży, jeśli pochodzą one z regionów najbardziej dotkniętych zwolnieniami.

Debata i głosowanie: środa, 16 lipca

Procedura: Rezolucja 2014/2713(RSP)

 

 

#youth #employment