Głosowanie nad wejściem Litwy do strefy euro  

Plany przyjęcia przez Litwę euro w przyszłym roku, będą przedmiotem debaty we wtorek, a głosowania w środę. Projekt rezolucji parlamentarnej, który musi zostać najpierw przyjęty przez Komisję ds. Gospodarczych i Monetarnych PE, wyraża aprobatę dla przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, potwierdzonymi 27 czerwca przez Radę.

Rezolucja została przygotowana przez Wernera Langena (EPP, DE). Plany Litwy dotyczące przyjęcia wspólnej waluty powinny zostać ostatecznie zaakceptowane podczas Rady do Spraw Ogólnych, 23 lipca.


Litwa zostałaby 19 członkiem strefy euro, po Łotwie (2014), Estonii (2011), Słowacji (2009), Cyprze i Malcie (2008), Słowenii (2007), Grecji (2001) oraz Austrii, Belgii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech, (1999).


Debata: wtorek, 15 lipca

Głosowanie: środa, 16 lipca

Procedura: Konsultacja

 

#euro #Lithuania