Debata na temat niewystarczających funduszy na tegoroczne unijne programy 

Brakujące fundusze, o niespotykanej dotychczas wysokości, w budżecie UE na rok 2014, będą przedmiotem debaty z Komisarzem Andrisem Piebalgsem i Radą, w środę. Posłowie wyrażą zaniepokojenie niewystarczającymi funduszami na badania i zatrudnienie (€587 mln), politykę spójności (€ 3 396 mln), Ukrainę, uchodźców syryjskich i inne instrumenty polityki zagranicznej (€ 651 mln) oraz rybołówstwo (€ 106 mln).

Niedobory w budżecie zostały spowodowane bardzo niskimi budżetami ustalanymi w latach ubiegłych. Dotyczą one, przede wszystkim, projektów, które zostały już sfinansowane przez państwa członkowskie, oczekujące obecnie na zwrot tych funduszy przez Komisję Europejską.


Parlament wzywa Radę to pilnego przyjęcia dodatkowej kwoty € 4, 74 miliardów, jako koniecznej do zlikwidowania luki w płatnościach, dzięki czemu Komisja Europejska byłaby w stanie wywiązać się ze swoich wymaganych prawnie zobowiązań. W środę, 9 lipca, w Radzie nie udało się stworzyć wspólnego projektu budżetu korygującego, koniecznego w tym celu.


Debata: środa, 16 lipca

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji


#EUbudget