Migracje: debata na temat realizacji umowy między Unią Europejską i Turcją  

Aspekty prawne i demokratyczna kontrola realizacji umowy UE-Turcja w sprawie migracji, będą przedmiotem debaty plenarnej z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa i holenderskiego ministra sprawiedliwości Klaasa Dijkhoffa w czwartek rano od 8.30. Posłowie wyrażają wątpliwości co do zgodności porozumienia z prawem unijnym i międzynarodowym i możliwości wprowadzenia go w życie.

Unijno-turecka umowa była już dyskutowana na posiedzeniu komisji Wolności Obywatelskich 7 kwietnia i na sesji plenarnej 13 kwietnia w Strasburgu. Również liberalizacja polityki wizowej wobec Turcji była 22 kwietnia analizowana przez członków komisji parlamentarnej w kontekście umowy migracyjnej.

* * *
Debata: czwartek, 28 kwietnia
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji

#EUTurkey #Turkey #migration