Przeszkody "techniczne" blokują utworzenie jednolitego obszaru kolejowego w Unii 

Projekt przepisów, które mają znieść przeszkody w tworzeniu jednolitego unijnego obszaru kolejowego, zostanie omówiony i przegłosowany w czwartek. Głównym problemem są różnice między standardami i procedurami kolejowymi w państwach członkowskich. Nowe przepisy obejmują techniczne aspekty "czwartego pakietu kolejowego": interoperacyjność, bezpieczeństwo i kompetencje Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). Ich treść została wynegocjowana przez delegację Parlamentu z ministrami UE w czerwcu 2015.

Tekst wzmocni kompetencje Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu rynkowego w Unii taboru kolejowego (lokomotyw, wagonów, itp.) oraz certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych. Celem jest skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów postępowania. Usprawnienie i ujednolicenie procedur powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju sektora kolejowego w Unii Europejskiej.

NB. Czwarty pakiet kolejowy ma umożliwić dalszą poprawę konkurencyjności i jakości usług kolejowych poprzez usunięcie kosztów administracyjnych, wprowadzenie większej konkurencji na rynku usług przewozów pasażerskich i zapewnienie jednakowych warunków dla operatorów. Jego projekt został przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu 2013 roku.

Porozumienie dotyczące przepisów "technicznych" zostało zawarte w czerwcu 2015 przez negocjatorów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz zatwierdzone przez komisję transportu Parlamentu w marcu 2016 roku. Negocjatorzy Parlamentu i Rady zawarli też 19 kwietnia 2016 tymczasowe porozumienie w sprawie "rynkowego" filaru pakietu kolejowego (zwanego "politycznym"). Parlament prawdopodobnie podda tę część przepisów pod głosowanie plenarne wczesną jesienią.
IM-Press Wątek:
Kod Procedura: 2013/0015 (COD) 2013/0016 (COD) 2013/0014 (COD)
Specjalista: Jaan
Debata: czwartek, 28 kwietnia
Głosowanie: czwartek, 28 kwietnia
Konferencja prasowa czwartek, 28 kwietnia 14.00
# 4thRail