Rynki finansowe: LIBOR i inne wskaźniki staną się bardziej rzetelne 

"Kluczowe" wskaźniki, takie jak londyńska międzybankowa stopa procentowa (LIBOR), wpływające na wycenę instrumentów oraz umów finansowych, których średnia wartość wynosi, co najmniej, €500 miliardów, powinny stać się bardziej rzetelne, kiedy Parlament przyjmie nowe przepisy w czwartek. Celem przepisów jest stworzenie przejrzystego procesu opracowywania wskaźników oraz wyeliminowanie konfliktów interesów, które były przyczyną skandali związanych z manipulowaniem wskaźnikami, w ostatnich latach.

Manipulowanie wskaźnikami, takimi jak LIBOR, czy EURIBOR (międzybankowa stopa procentowa dla euro), podważa zaufanie do rynków finansowych, osłabia gospodarkę, powoduje straty dla inwestorów, a także dla konsumentów, kiedy wzrasta, na przykład, oprocentowanie hipotek lub innych pożyczek. Innego rodzaju wskaźniki wpływają podobnie na kursy walut lub ceny energii.


Nieformalna umowa dotycząca wskaźników, którą Parlament potwierdzi w czwartkowym głosowaniu, została zawarta pomiędzy negocjatorami z parlamentarnej komisji ds. monetarnych i gospodarczych i Rady w listopadzie ubiegłego roku. Negocjatorzy zdecydowali o stworzeniu trzech kategorii wskaźników, poddanych różnym formom kontroli, zależnych od ich wpływu na rynki finansowe.


Głosowanie: czwartek, 28 kwietnia

Procedura: współdecyzja (zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu)

#LIBOR, #Euribor, #indexes, #benchmarks