Ochrona interesów dziecka w sporach transgranicznych o prawo do opieki 

W środę posłowie będą debatować jak poprawić w Unii poziom ochrony interesów dziecka w transgranicznych sporach między rodzicami o prawo do opieki, w procedurach adopcyjnych i w przypadkach uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców. W debacie wezmą udział komisarz Věra Jourová i minister Jeanine Hennis-Plasschaert (w imieniu holenderskiej prezydencji Rady). W czwartek zostanie przyjęta rezolucja w tej sprawie.

Posłowie apelują do państw członkowskich Unii, by wyznaczyły wyspecjalizowane izby w sądach rodzinnych lub w organach mediacji transgranicznej wyspecjalizowane w rozpatrywania transgranicznych sporów o dzieci. Zwracają też uwagę na konieczność uregulowania przez państwa członkowskie i Komisję kwestii automatycznego uznawania krajowych orzeczeń o adopcji i dokumentów wydanych w innym państwie członkowskim.

Rezolucja nie ma mocy prawnej. Jest reakcją Parlamentu na setki petycji w sprawach dotyczących dzieci złożonych do komisji petycji. Wiele skarg dotyczy stosowania w praktyce rozporządzenia "Bruksela IIa", które dotyczy wzajemnego uznawania i stosowania prawa rodzinnego w państwach członkowskich.

N.B. Zgodnie z artykułem 216.2 regulaminu Parlamentu Europejskiego komisja parlamentarna może sporządzić na podstawie przyjętej do rozpatrzenia petycji sprawozdanie z własnej inicjatywy lub przedłożyć projekt krótkiej rezolucji Parlamentu. Zgodę musi wydać Konferencja Przewodniczących. Członkami Konferencji są przewodniczący Parlamentu i szefowie klubów politycznych).

* * *
Debata: środa, 27 kwietnia
Głosowanie: czwartek, 28 kwietnia
Procedura: Pytania ustne do Rady i Komisji, z rezolucją


#childcustody #ep_petitions, #ep_legal