Pracownice domowe i opiekunki: posłowie chcą nadania im statusu prawnego w UE 

Pracownicy wykonujący prace domowe oraz opiekuńcze, z których większość to kobiety migrantki, powinni otrzymać oficjalny status rozpoznawany w przepisach prawa pracy w UE, aby wyeliminować przypadki przemytu osób, zmuszania do pracy oraz wykorzystywania, uznali posłowie, w projekcie rezolucji, nad którym zagłosują w czwartek. Uznanie statusu na szczeblu UE powinno przyczynić się do powstania jednolitych przepisów oraz ograniczyć niepewność pracowników i pracę nierejestrowaną, uważają posłowie.

Status pracowników domowych i opiekunów powinien być rozpoznawany przez krajowy przepisy prawa pracy i antydyskryminacyjne. Powinni oni mieć również możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych, stwierdzono rezolucji przygotowanej przez Kostadinkę Kunevą (GUE/NLG,EL).


W tekście, posłowie wzywają do wprowadzenia adekwatnych metod inspekcji, aby zatrzymać przemyt osób, zmuszanie do pracy oraz wykorzystywanie finansowe pracowników domowych, oraz zwracają się do państw członkowskich UE, o zawieranie umów dwustronnych oraz wizowych, z krajami, z których pracownicy domowi i opiekunowie przybywają na teren UE.Nota do edytorów


Zgodnie z danymi organizacji ILO (międzynarodowe biuro pracy z siedzibą w Genewie), 2,5 miliona ludzi, w tym 88% kobiet (dane z 2010) zatrudnionych jest jako pracownicy domowi w UE. Ponad 20 milionów Europejczyków, wśród których dwie trzecie to kobiety, dba o zależne od siebie osoby dorosłe.

 

Posłowie podają za przykład system "bonów na usługi", który obowiązuje w Belgii oraz "uniwersalny system czeków zapłaty za usługi" (CESU), obowiązujący we Francji, jako przykłady sprawdzonych, odnoszących sukces modeli, z pozytywnym wpływem na warunki pracy osób zatrudnionych w tym sektorze.

 Debata: środa, 27 kwietnia

Głosowanie: czwartek, 28 kwietnia

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Konferencja prasowa: czwartek, 28 kwietnia, o 14.30

#womenrights #domesticworkers