Debata przed unijnym szczytem: imigranci, Rosja i unijny handel zagraniczny 

Posłowie będą debatować w środę rano na temat stanowiska Parlamentu w kluczowych kwestiach, którym poświęcony będzie szczyt Rady Europejskiej 20-21 października w Brukseli. Omówione zostaną dokonania i wyzwania w zakresie polityki migracyjnej, handlu międzynarodowego i stosunków UE-Rosja. W debacie wezmą udział przedstawiciele Rady i Komisji.

Stanowisko Parlamentu zostanie przedstawione przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w wystąpieniu, które wygłosi na początku październikowego posiedzenia Rady Europejskiej skupiającej unijnych szefów państw i rządów.

 

 

Debata: środa, 5 października

Procedura: oświadczenia Rady i Komisji

Kod procedury: 2016/2771(RSP)

#euco #imigracjaUE #Rosja #handel