Inne tematy 

Wśród innych tematów sesji plenarnej znajdzie się wpływ sytuacji w Calais na bezpieczeństwo przewozów towarowych, walka z przestępczością zorganizowaną, kontrola rybołówstwa, wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności i sytuacja w Syrii i w Kolumbii.

Parlament wysłucha w czwartek oświadczenia Komisji Europejskiej na temat wpływu sytuacji w obozie dla uchodźców i imigrantów koło Calais, we Francji, na warunki świadczenia usług transportowych, w tym na bezpieczeństwo przejeżdżających tamtędy kierowców ciężarówek.


W pierwszy dzień sesji odbędzie się prezentacja sprawozdania na temat praw człowieka i migracji w państwach trzecich. Również na poniedziałek zaplanowana jest dyskusja w sprawie ujednolicenia kontroli rybołówstwa w Europie.


We wtorek 4 października przedmiotem obrad będzie między innymi pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Ustna interpelacja do Komisji dotyczyć będzie zwalczania w Unii ponadgranicznej przestępczości zorganizowanej, a w szczególności wspólnej unijnej prokuratury i działalności agencji Eurojust.


W środę posłowie będą debatować na temat wpływu na ludzkie zdrowie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, na przykład plastikowych opakowań. Tego samego dnia omówiona też zostanie sytuacja w Syrii i Kolumbii.


Wszystkie tematy i terminy glosowań można znaleźć w porządku obrad na stronie internetowej Parlamentu.