Posłowie chcą zaostrzenia unijnego zakazu eksportu produktów stosowanych do wykonywania kary śmierci lub tortur 

Parlament rozpatrzy we wtorek projekt unijnych przepisów, które mają powstrzymać eksport towarów i usług wykorzystywanych do stosowania tortur lub kary śmierci. W trakcie negocjacji z państwami członkowskimi, Parlament Europejski przeforsował zapis o zakazie wprowadzania do promocji i tranzytu wszelkich produktów stosowanych poza Unią do „okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania” ludzi.

W Unii obowiązuje obecnie rozporządzenie z 2005. Wprowadza zakaz obejmujący towary, których jedynym zastosowaniem jest wykonanie egzekucji lub torturowanie więźniów (np. krzesła elektryczne, automatyczne systemy wstrzykiwania trucizn, kolce lub śruby). Przepisy regulują też kontrolę obrotem towarów, które - choć stworzone dla innych potrzeb - mogą być wykorzystane do wykonania kary śmierci lub tortur (np. broń stosowana do tłumienia zamieszek lub leki znieczulające wykorzystywane, po zwiększeniu dawki, w zastrzykach niosących śmierć).


Dotychczasowe przepisy, choć przyniosły pewną poprawę sytuacji, są krytykowane z powodu licznych luk prawnych, na które wskazał Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czerwcu 2010. W reakcji na rezolucję Komisja przyjęła w 2014 projekt zmiany przepisów. Parlamentarna komisja handlu międzynarodowego zaproponowała kilka poprawek. Kompromis zawarty w głosowaniu plenarnym.


* * *


Debata: wtorek, 4 października

Głosowanie: wtorek, 4 października

Konferencja prasowa: wtorek, 4 października o 15.30, z komisarz Cecilią Malmström

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza

Kod procedury: 2014/0005 (COD)


#StopTorture #eksport #tortury  #karaśmierci