Roaming: czy słuszne są zasady „uczciwego użytkowania”? 

Proponowane zasady „uczciwego użytkowania”, które mają zapobiegać nadużywaniu unijnych zasad, dotyczących zerowych kosztów roamingu, przez użytkowników, będą przedmiotem debaty we wtorek wieczorem.

Kiedy Parlament, w październiku 2015, wyraził zgodę na zasadę „koszty roamingu jak w domu”, zarówno Parlament jak i Rada zwróciły się do Komisji Europejskiej o opracowanie zasad wspomagających jej funkcjonowanie w praktyce. Zasada „uczciwego użytkowania” miała być jedną z nich i zapobiegać „nadużywaniu oraz niewłaściwemu korzystaniu” z systemu przez operatorów, jak na przykład odsprzedaż tanich kart SIM, w celu stałego korzystania z nich w innych krajach.

 

Ostatnia propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca „uczciwego użytkowania” była przedmiotem debaty w parlamentarnej komisji ds. przemysłu, 26 września, podczas której niektórzy posłowie podkreślali konieczność dokładniejszego zdefiniowania zasad (poprzez akt wykonawczy) oraz wzmocnienia ochrony danych i prawa konsumentów do prywatności. Posłowie chcieli także poznać szczegóły procedury ograniczającej nadużycia, narzędzia, w rękach operatorów, do radzenia sobie ze zidentyfikowanymi nadużyciami oraz rolę narodowych organów regulacji w procesie wdrażania przepisów dotyczących „uczciwego użytkowania”.Debata: wtorek, 4 października

Procedura: oświadczenie Komisji Europejskiej

#fairuse #roaming